fot. PAP/EPA

Łotwa: Dzień świąteczny z okazji wizyty papieża Franciszka

W związku z 10-godzinną wizytą papieża Franciszka na Łotwie, dzień dzisiejszy będzie tam dniem świątecznym. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w czerwcu w parlamencie w Rydze. Większość mieszkańców Łotwy, bo około 60 proc. ludności, to luteranie.

W głosowaniu ustawy o ustanowieniu dnia wizyty Papieża dniem świątecznym poparło 68 łotewskich parlamentarzystów, przeciwko było 5 – przypomina się przed przyjazdem Franciszka.

Łotwa będzie drugim po Litwie krajem bałtyckim, który odwiedzi Papież. Ojciec Święty przybędzie do Rygi dzisiaj z Wilna. We wtorek będzie przebywać w Estonii. Franciszek pielgrzymuje do trzech republik 25 lat po św. Janie Pawle II.

W czasie rozpoczynającej się rano wizyty w Rydze Papież spotka się z prezydentem Raimondsem Vejonisem, wygłosi przemówienie do władz i weźmie udział w ceremonii przed Pomnikiem Wolności.

Odwiedzi także katedrę luterańską, a następnie katolicką.

Następnie Franciszek uda się do sanktuarium maryjnego w Agłonie, gdzie odprawi Mszę świętą. Oczekuje się przybycia dziesiątek tysięcy wiernych, także z innych krajów.

PAP/RIRM

drukuj