fot. PAP

LOT nie będzie potrzebował państwowych dofinansowań?

W roku 2013 PLL LOT nie będzie potrzebował dalszej pomocy finansowej od Skarbu Państwa – napisał jeden z dzienników.

Informator gazety stwierdza, że wyniki finansowe firmy są stabilne. Istnieje natomiast konieczność cięć w spółce adekwatnych do skali pomocy czyli tzw. kompensacji. Cięć tych od spółek korzystających ze wsparcia państwa oczekuje KE.

Osoba z rady nadzorczej PLL LOT przyznaje jednak, że konieczność kompensacji poważnie utrudniłaby funkcjonowanie firmy. Z kolei poseł PiS Adam Kwiatkowski mówi, że informacja ta budzi wiele wątpliwości.

– To są o tyle zaskakujące sytuacje, że jednocześnie w „Locie” trwa duży spór pomiędzy zarządem spółki a pracownikami. Pracownicy z tego, co wiem, otrzymują propozycje nowych umów – umów, które są dla nich bardzo niekorzystne. Są one motywowane ze strony prezesa Mikosza bardzo trudną sytuacją finansową spółki – tłumaczy poseł Adam Kwiatkowski.

Polityk zwraca uwagę, że sytuacja finansowa PLL LOT nie jest zbyt korzystna. Należy również pamiętać, że w okresie zimowym przewoźnicy odnotowują niezbyt korzystne wyniki finansowe, a pracownikom proponowane są niekorzystne umowy.

Jak dodaje polityk, wszelkie próby uzyskania jakichkolwiek informacji ze strony zarządu PLL LOT na temat funkcjonowania spółki są blokowane.

– Przypomnę, że wspólnie z posłem Dawidem Jackiewiczem próbowaliśmy uzyskać informacje ze strony zarządu LOT-u. Odpowiedzią na nasze pytania była tak naprawdę informacja, że wszystkie wiadomości w spółce są tajne. Skierowaliśmy wniosek do NIK o podjęcie kontroli w „Locie”, wskazując kilka obszarów, które naszym zdaniem wymagają jej przeprowadzenia w kontekście decyzji, które tam zapadały – mówi Adam Kwiatkowski.

RIRM

drukuj