Łódź: Minister J. Brudziński otworzył odnowioną kardiologię w szpitalu MSWiA

W łódzkim szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otwarto wyremontowany Ośrodek Kardiologii i Elektrofizjologii. Remont dofinansował organ założycielski.

W uroczystości otwarcia wyremontowanego ośrodka wziął udział m.in. Joachim Brodziński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Łódzki szpital w ciągu 12 lat zmodernizowano i wyposażono na kwotę przekraczającą 100 mln zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wsparło go w ub.r. dotacją ponad 6 mln zł. Dzięki temu możliwe było wyposażenie 22 – łóżkowego Ośrodka Kardiologii i Elektrofizjologii. Część budowlana inwestycji kosztowała 1,5 mln zł, z czego 1 mln przekazało MSWiA, które dofinansowało też specjalistyczne wyposażenie.

Minister Joachim Brodziński przypomniał, że jeszcze kilka lat temu łódzki szpital borykał się z problemem dużego zadłużenia i groziła mu likwidacja, a obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w sieci placówek MSWiA.

– Tak duży dług, tak duże problemy finansowe, ale okazało się, że można. Przede wszystkim dlatego, że poziom świadczonych usług medycznych, czyli to, co jest istotą pracy każdego pracownika służby zdrowia, jest na takim wysokim poziomie. Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej mają świadomość, że jest w Łodzi szpital, który świadczy komplementarną pomoc medyczną – to dla mnie jako ministra i potencjalnego pacjenta bardzo optymistyczne podkreślił Joachim Brudziński.

Łódzki szpital MSWiA od 1998 r. przynosił straty. Ponad 50 – milionowy dług spłacono w 2014 r. Ostatni rok zamknięto z dobrym wynikiem finansowym.

Otwarty Ośrodek Kardiologii i Elektrofizjologii jest ostatnią inwestycją budowlaną w niezmodernizowanej dotychczas części szpitala.

RIRM

drukuj