Ks. kard. Zenon Grocholewski zostanie odznaczony Medalem „Pro Patria”

Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski zostanie odznaczony Medalem „Pro Patria”. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ks. Kardynał Zenon Grocholewski otrzyma Medal „Pro Patria” zostanie przyznane mu m.in. „za wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji niepodległościowej”, a wręczy je p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Ksiądz Kardynał to wybitna postać. 15 listopada 1999 r. objął zaszczytny urząd prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej Kurii Rzymskiej. W marcu 2015 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z tego urzędu. Ksiądz Kardynał został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia został uhonorowany siedmioma tytułami doktora honoris causa. Uchodzi za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia to ponad 700 publikacji w 12 językach.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj