fot. Monika Bilska

Ks. bp M. Solarczyk: Bądźmy tymi, którzy staną z gotowością, z otwartością, z zasłuchaniem – chcę zasłuchać się w to, co Chrystus do mnie mówi

Maryja staje dzisiaj również obok nas i pyta: Czy niesiesz łaskę? Czy jesteś gotowy, aby służyć łaską Boga? To jest ta odpowiedź, która będzie nieustannie weryfikowała to, czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi prawdziwej wiary i mocy sakramentu chrztu. Bądźmy tymi, którzy staną z gotowością, z otwartością, z zasłuchaniem – tak, niosę łaskę, chcę zasłuchać się w to, co Chrystus do mnie mówi – powiedział w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. podczas XX Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Stajemy razem z Maryją i rozważamy, jak tajemnica sakramentów, mocy Ducha Świętego, napełnienia Duchem Świętym realizuje się w nas, jak była wpisana w jej życie – akcentował ks. bp Marek Solarczyk.

– Kiedy rozważamy tajemnicę zwiastowania, ten moment, o którym tak pięknie napisał św. Paweł, o tej pełni czasu, gdzie Bóg zsyła swojego Syna przez Maryję – to tam widzimy tę, która jest pełna łaski. Czyż to nie jest potwierdzenie i najkrótsze, a jednocześnie najpełniejsze wyrażenie tajemnicy chrztu? Napełnieni łaską Boga, Pan z Tobą. Oto widzimy Maryję jako tę, która słyszy od anioła: oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, Bóg zbawia. Czyż to nie jest cudowne potwierdzenie tajemnicy Eucharystii, wyrażone w obrazie, w mocy macierzyństwa Maryi? – pytał biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Sakrament bierzmowania to jest dar, motyw, który dzisiaj Bóg ofiarowuje nam, ale jednocześnie prowadzi nas do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej – wskazał przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

– Uświadamia i przypomina, żebyśmy stanęli jak ci słudzy na weselu, razem z tymi, którzy się weselą, ale przede wszystkim razem z Maryją, matką, która staje dzisiaj również obok nas i pyta: Czy niesiesz łaskę? Czy jesteś gotowy, aby służyć łaską Boga? To jest ta odpowiedź, która będzie nieustannie weryfikowała to, czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi prawdziwej wiary i mocy sakramentu chrztu. Bądźmy tymi, którzy staną z gotowością, z otwartością, z zasłuchaniem – tak, niosę łaskę, chcę zasłuchać się w to, co Chrystus do mnie mówi – akcentował kapłan.

Kiedy uświadamiamy sobie, co tajemnica Eucharystii wnosi w nasze życie, to słyszymy słowa Maryi: „zróbcie wszystko, co powie mój Syn”, a on mówi: „napełnijcie stągwie wodą”, podejmijcie służbę – podkreślił ks. bp Marek Solarczyk.

– Bądźcie tymi, którzy rzeczywiście będą gotowi do poświęcenia, do ofiary, do tego wszystkiego, aby patrzeć oczyma Boga na drugiego, aby ofiarować drugiemu to, co Bóg chce ofiarować. Przecież tego uczymy się w Eucharystii. Maryja dzisiaj pyta nas: Jesteś gotowy, gotowa? Stajemy wobec tej prawdy, którą św. Jan w Ewangelii zapisał w bardzo prosty sposób – napełnili stągwie wodą, a potem zanieśli staroście, bo Chrystus im tak kazał. To jest tajemnica sakramentu bierzmowania, mocy Boga, którą on się posługuje, którą wpisuje w nas – powiedział.

RIRM

drukuj