Ks. bp J. Guzdek: Konstytucja 3 Maja była dojrzałym traktatem o odpowiedzialności za dobro wspólne

Konstytucja 3 Maja była dojrzałym traktatem o odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim była Rzeczpospolita – powiedział biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek w czasie Mszy św. za Ojczyznę w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W uroczystościach religijnych 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej Ustawy Zasadniczej w Europie i drugiej na świecie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych – prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, prezydent Republiki Łotewskiej Egils Levits, prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nauseda z małżonką, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier RP Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, w tym wicepremier Piotr Gliński, oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i przedstawiciele Wojska Polskiego.

Liturgii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek. W imieniu metropolity warszawskiego liturgię koncelebrował ks. bp Rafał Markowski. Wraz z nim eucharystię sprawował delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz.

W homilii ks. bp Józef Guzdek podkreślił, że Konstytucja 3 Maja „była dojrzałym traktatem o odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim była ówczesna Rzeczpospolita”.

„Myśli zawarte w Konstytucji prowadziły w stronę racjonalnego uporządkowania wszystkich istotnych spraw decydujących o sile, rozwoju i bezpieczeństwie państwa polskiego” – wskazał duchowny.

Podkreślił, że „wolność musi być nierozdzielnie połączona z odpowiedzialnością”.

„Każdy z nas powinien być świadomy swoich praw i jednocześnie ciążących na nim obowiązków. Stąd, w tamtym czasie postulat odrzucenia +liberum veto+, które było przejawem skrajnego egoizmu” – powiedział ks. bp Józef Guzdek.

Wyjaśnił, że „liberum veto” nie broniło wolności, lecz „stanowiło tyranię jednostki nad większością, o czym już wcześniej przekonywał polski zakonnik, ksiądz Stanisław Konarski w dziele +O skutecznym rad sposobie+”.

„Przywilej liberum veto, dający możliwość zerwania Sejmu, nie tylko paraliżował obrady, ale uniemożliwiał wprowadzenie jakichkolwiek praw nakładających na obywatela obowiązki wobec państwa” – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Zaznaczył, że „odważna myśl zapisana na kartach ustawy zasadniczej wzywała do porzucenia wyłącznej troski o własne korzyści, życie dostatnie i wygodne – na rzecz życia godnego i odpowiedzialnego za dobro wspólne”.

Ks. bp Józef Guzdek podkreślił, że „człowiek odpowiedzialny zawsze buduje na prawdzie”. Jak zaznaczył „ona stanowi fundament tego, co trwałe i odporne na wszelkie ataki zła”.

Zaznaczył, że nie ma odpowiedzialności bez wierności.

„W historii naszego narodu synonimem największej zdrady jest +Targowica+ – sojusz ze śmiertelnym wrogiem Ojczyzny w obronie swoich przywilejów” – powiedział duchowny.

Biskup polowy Wojska Polskiego zwrócił także uwagę na ponadczasowe treści zawarte w pierwszej polskiej Ustawie Zasadniczej.

„Zostały w niej wytyczone granice pomiędzy głupotą i mądrością, zdradą i wiernością, egoizmem i odpowiedzialnością” – wskazał duchowny.

Zwrócił uwagę, na „niebezpieczne zjawisko redefinicji niektórych, nawet najbardziej podstawowych pojęć, na których budowane jest życie rodzinne i społeczne”.

„Niech nasze serca i umysły poruszy apel o odrzucenie emocjonalnych sporów i zamkniętych na dialog podziałów. Nie dopuśćmy do tego, aby idee zawarte w Konstytucji poszły w zapomnienie. Budujmy na prawdzie. Bądźmy wierni ewangelicznym wartościom, do których należą wolność, sprawiedliwość, miłość, prawda i poszanowanie każdego człowieka. Wystrzegajmy się niewierności i zdrady” – zaapelował ks. bp Józef Guzdek.

„Oby już nigdy nie powtórzyły się zabory, deportacje w głąb Rosji, ani też obozy zagłady, jakie zostały zgotowane w XX wieku przez hitlerowskie Niemcy” – dodał.

Nawiązując do obecnej sytuacji międzynarodowej duchowny podkreślił, że „potrzebna jest solidarność państw i narodów należących do +koalicji dobra+ i wspólna odpowiedzialność za nasze dziś i jutro”. Wyraził jednocześnie radość z obecności prezydentów Polski, Litwy i Łotwy.

„To, że jesteśmy razem, daje nadzieję, że z Bożą pomocą pokonamy wszelkie przeciwności i zagrożenia” – podsumował ks. bp Józef Guzdek.

PAP

drukuj