Ks. abp S. Gądecki: Ojcze św., zachęcaj młodzież do wytrwałego kroczenia drogą miłosierdzia

„My – polscy biskupi – pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Twoją troskę o ludzkość, o Kościół, o naszą Ojczyznę” – mówił ks. abp Stanisław Gądecki, witając papieża Franciszka w Polsce. Do spotkania polskich biskupów z Ojcem św. doszło dziś wieczorem w Katedrze Wawelskiej.

W słowach skierowanych do papieża Franciszka ks. abp Stanisław Gądecki zauważył, że Światowe Dni Młodzieży są owocem długiej zewnętrznej i wewnętrznej drogi duchowej. Tłumaczył, że szczęście, jakie może wyrażać się na wiele sposobów, jest osiągalne tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie kochać.

Szczęście jest owocem drogi, na której przewodnikiem jest Chrystus z Jego miłosierdziem, które każdego akceptuje i wszystkim wybacza – akcentował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Twoja pielgrzymka do Polski przypada na czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przypada w czasie łaski, w którym możemy jeszcze intensywniej skierować nasz wzrok ku miłosierdziu Boga po to, aby następnie stać się świadkami miłosierdzia, stać się skutecznym potwierdzeniem jego działania w świecie. Aby wyjść na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga wszystkim, tak wierzącym, jak i tym, którzy są daleko – mówił ks. abp Stanisław Gądecki.

Przyznał, że orędzie miłosierdzia nierozerwalnie łączy się ze św. Faustyną Kowalską i św. Janem Pawłem II. Zwrócił uwagę, że wizyta Ojca św. w Polsce wiąże się nie tylko z wydarzeniem Światowych Dni Młodzieży, ale jest także okazją do wspólnego dziękczynienia Bogu za dar chrześcijańskiej wiary w roku 1050-lecia Chrztu Polski.

Przez ponad tysiąc lat – w czasach spokojnych i w czasach trudnych – chrześcijańska wiara dodawała nam skrzydeł, tworząc nowy, ochrzczony naród. A Bóg bogaty w miłosierdzie uczynił cudowną polską ziemię urodzajną glebą, która zrodziła obfite owoce duchowe w postaci tylu Polaków, którzy wyróżnili się wyznawaniem i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości – tłumaczył przewodniczący KEP.

Ks. abp Stanisław Gądecki zaapelował do Franciszka, by zachęcał przybywającą do Krakowa młodzież do wytrwałego kroczenia drogą miłosierdzia.

Całe przemówienie przewodniczącego KEP można przeczytać na oficjalnej stronie Episkopatu [tutaj].

RIRM

drukuj