fot. flickr.com

Kongregacji ds. Duchowieństwa do księży: rozwijajcie w sobie pragnienie świętości

Do odnowienia życia duchowego, wyjścia do wiernych i rozwijania w sobie pragnienia świętości, zachęcili księży członkowie Kongregacji ds. Duchowieństwa w liście na Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

W piątek, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Jak czytamy w liście, jest to okazja, by księża odnowili pamięć o spotkaniu z Jezusem i tym samym ożywili „misję w służbie ludowi Bożemu”.

„Nie należy zapominać, że fascynacja powołania, które nas pociągnęło, entuzjazm z jakim postanowiliśmy pójść drogą szczególnego poświęcenia Panu oraz cuda, które dostrzegamy w naszym życiu kapłańskim, biorą swój początek w wymianie spojrzeń jakie miało miejsce między Bogiem a każdym z nas” – napisali autorzy.

Podkreślili, że w życiu każdego księdza pamięć spotkania z Jezusem, radość pójścia za Jezusem i gorliwość w pracy duszpasterskiej mogą ustąpić miejsca zmęczeniu i zniechęceniu, potęgując wewnętrzną pustynię oschłości i ogarniając nasze kapłańskie życie cieniem smutku.

„Jednakże w tych właśnie momentach Pan, który nigdy nie zapomina o życiu swych synów, zaprasza nas do wstąpienia z Nim na Górę, jak uczynili to Piotr, Jakub i Jan, przemieniając się wobec nich. Prowadząc ich +ku górze+ i +na osobność+, Jezus sprawia, że odbywają cudowną podróż przemienienia: z pustyni na Górę Tabor i z ciemności ku światłu” – zaznaczyli autorzy.

I dodali: „Drodzy Kapłani, trzeba, abyśmy codziennie byli przemieniani przez ciągle nowe spotkanie z Panem, który nas powołał. Dać się +prowadzić ku górze+ i pozostawać z Nim +na osobności+ nie jest obowiązkiem służbowym, zewnętrzną praktyką czy niepotrzebnym zabieraniem czasu obowiązkom duszpasterskim, ile tryskającym źródłem, które spływa na nas, aby zapobiegać wyschnięciu i wyjałowieniu naszego +oto jestem+” – wyjaśnili.

Zdaniem członków Kongregacji ds. Duchowieństwa, księża powinni zrobić trzy kroki, by „odnowić nasze życie kapłańskie”. Pierwszym jest „wstąpienie na górę”. „Jeśli bowiem będziemy ciągle skoncentrowani na rzeczach, które mamy do zrobienia, to grozi nam, że staniemy się więźniami teraźniejszości, że zostaniemy wchłonięci przez powszednie obowiązki, że będziemy zbytnio koncentrować się na samych sobie, a tym samym gromadzić zmęczenie i frustrację, które mogą być zabójcze” – zaznaczyli.

Wyjaśnili, że „wstąpienie na górę” to antidotum na pokusy „światowości duchowej”, które, również pod płaszczykiem religijnych pozorów, oddalają od Boga i sprawiają, że księża szukają zabezpieczenia w „rzeczach świata”.

Drugi krok, to „dać się przemienić”, co – w ich ocenie – następuje przede wszystkim przez modlitwę, która „przemienia serce i przekształca życie: każdy z nas staje się Tym, który się modli”.

„Życie kapłańskie nie jest bowiem programem, gdzie wszystko zostało wcześniej urządzone, czy też urzędem administracyjnym, który działa według wcześniej ustalonego schematu. Wręcz przeciwnie, jest ono żywym doświadczeniem codziennej relacji z Panem, który czyni nas znakiem swej miłości przy ludzie Bożym. Dlatego „nie będziemy mogli przeżywać posługi z radością bez przeżywania chwil osobistej modlitwy, twarzą w twarz z Panem, rozmawiając z Nim” – czytamy w liście.

Ostatni krok – bycie światłem dla świata – oznacza wyjście do wiernych, aby głosić całemu światu „to co usłyszeliśmy, co widzieliśmy i czego dotknęliśmy w naszym osobistym doświadczeniu”.

„Pierwszym zadaniem Kościoła i zarazem pierwszym wielkim zadaniem apostolskim kapłanów jest ukazywanie innym czułości i miłości Jezusa, aby każdy mógł doświadczyć Jego obecności, która wyzwala od złego i przemienia życie” – podkreślili autorzy.

Na zakończenie członkowie Kongregacji ds. Duchowieństwa zachęcili księży, by rozwijali w sobie pragnienie świętości.

„Kościół i świat potrzebują świętych Kapłanów! Papież Franciszek, w najnowszej Adhortacji Apostolskiej o świętości Gaudete et exsultate przywołał na pamięć kapłanów głoszących z pasją Ewangelię, stwierdzając, że +Kościół nie potrzebuje wielu biurokratów i urzędników, ale żarliwych misjonarzy, pochłoniętych entuzjazmem głoszenia prawdziwego życia+” – zaznaczyli.

PAP/RIRM

drukuj