Konferencja w WSKSiM ,,Od I Kadrowej do Armii Krajowej”

17. maja w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Od I Kadrowej do Armii Krajowej”. Początek sympozjum o godzinie 9.30.

Celem konferencji jest refleksja, nad losami obu tak ciężko doświadczonych przez historię pokoleń niepokornych Polaków i ich spadkobierców, często ojców i synów, których udziałem stały się te przełomowe w dwudziestowiecznej historii Polski wydarzenia. Wystąpienia prelegentów poświęcone będą pamięci obu tych wydarzeń i ich bohaterów, które ukształtowały niepodległą Rzeczpospolitą i stały się jej trwałym i nieprzemijającym dziedzictwem.

Należy zauważyć, że rok 2014 jest czasem wielkich historycznych rocznic. Sto lat temu rozpoczęła się I wojna światowa, konflikt który zmienił oblicze ówczesnego świata i w konsekwencji, którego Rzeczpospolita Polska odzyskała swą utraconą w XVIII wieku niepodległość. Jednakże dla nas Polaków, rok 2014 to przede wszystkim stulecie czynu legionowego, którego symbolem był wymarsz Pierwszej Kadrowej spod krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego a także 70 rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego. Te dwa wielkie historyczne wydarzenia i refleksja nad historią Polski będą przedmiotem rozważań na konferencji naukowej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele kilkunastu krajowych ośrodków uniwersyteckich, m.in.: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Mieczysław Ryba, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. dr hab. Wiesław Łużyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz o. dr Maciej Sadowski CSsR z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Poza tym komunikat na konferencji przedstawi mgr Katarzyna Mikos z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 650 40 00.

konferencja politologiczna

RIRM

drukuj