PAP/Tomasz Gzell

Komitet Społeczny Rady Ministrów chce oceniać każdą rządową ustawę pod kątem wpływu na rodzinę

Komitet Społeczny Rady Ministrów chce, aby każdy dokument rządu był oceniany pod kątem wpływu na rodzinę. Z takim wnioskiem ma się on zwrócić do szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Poinformowała o tym kierująca zespołem wicepremier Beata Szydło.

Komitet Społeczny Rady Ministrów, który jest organem pomocniczym rządu, zebrał się dziś po raz pierwszy. Tematem posiedzenia były sprawy demograficzne.

W efekcie działań zespołu ma powstać dokument programowy dotyczący polityki społecznej po 2020 r. Celem bieżących prac będzie ocena obecnie realizowanych projektów.

Wicepremier Beata Szydło poinformowała, że w tej sprawie zwróciła się do poszczególnych członków Rady Ministrów o przedstawienie swoich planów i projektów.

– Chcę, aby  komitet społeczny mógł również się do nich odnieść. Drugi wniosek, który został podjęty przez Komitet, to zwrócenie się do pana premiera o wyrażenie zgody, by w regulaminie pracy Rady Ministrów umieścić zapis, iż każdy projekt, ustawa i uchwała przyjmowana przez Radę Ministrów będzie również oceniana pod kątem oddziaływania na rodzinę, czyli to, co w takim urzędniczym, legislacyjnym języku nazywamy powszechnie OSR-ami, w tej chwili będzie również miał punkt oddziaływania na rodzinę – powiedziała wicepremier Beata Szydło.

Do zadań Komitetu oprócz przygotowywania i oceny projektów prospołecznych należy też zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.

RIRM

drukuj