fot. PAP/Paweł Supernak

Komisja uchyliła decyzję w sprawie działki Chmielna 70

Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji uchyliła wyrok stołecznego Ratusza ws. działki Chmielna 70. Komisja odmówiła praw do nieruchomości trzem osobom, które uzyskały je w 2012 roku i nadała decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej ws. Chmielnej 70 rażąco naruszono prawo procesowe – powiedział szef komisji weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, uzasadniając podjętą przez zespół decyzję.

Jak wskazał, wniosek dekretowy został złożony przez osoby nieuprawnione, nie spełniające warunków zawartych w tzw. Dekrecie Bieruta.

Komisja ustaliła też, że nieruchomość przy ul. Chmielnej 70 została zniszczona w latach 1939-1945, więcej niż w 66 procentach. Stopień zniszczenia nie pozwalał na ustanowienie użytkowania wieczystego i zwrot nieruchomości budynkowej – wskazał przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Rażące naruszenie prawa procesowego oraz nowe okoliczności. W ocenie komisji, wyżej wymienione decyzje reprywatyzacyjne zostały wydane z naruszeniem prawa polegającym na rażącym naruszeniu art. 7, art. 77 par. 1 KPA w związku z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu – powiedział Patryk Jaki.

Na mocy decyzji Ratusza, w 2012 r. działka została przejęta przez trzy osoby, które nabyły roszczenia. Miasto przyznało im prawo wieczystego użytkowania działki mimo, że w latach 50. odszkodowanie za nią dostał jej ostatni właściciel, obywatel Danii, Jan Henryk Holger Martin. Po wybuchu afery zrzekli się oni swych praw do działki o wartości ok. 160 mln zł, na której można zbudować wysokościowiec.

Warto wskazać, że ujawnienie nieprawidłowości przy reprywatyzacji działki Chmiela 70 zapoczątkowało tzw. aferę reprywatyzacyjną.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj