Komisja ds. Służb Specjalnych o cyberbezpieczeństwie państwa

Problemami cyberbezpieczeństwa państwa i informacjami ministerstw i służb w tej sprawie zajmowała się dziś sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych – powiedział PAP przewodniczący komisji Marek Opioła z Prawa i Sprawiedliwości.

Na zamkniętym posiedzeniu komisja wysłuchała informacji ministra obrony narodowej, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceministra cyfryzacji, zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawiciela Policji. To pierwsza część posiedzenia – kolejna będzie dotyczyła bezpieczeństwa systemów łączności.

Informacja dotyczyła całej filozofii systemu cyberbezpieczeństwa państwa. Prezentowano, co poszczególne resorty robią w tej sprawie, przytoczono praktyczne działania wynikające ze szczytu NATO oraz plany realizowane przez poszczególne ministerstwa.

Resort cyfryzacji mówił na przykład o strategii cyberbezpieczeństwa, która ma być rozpisana na lata 2017-22, a która jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Instytucje, które działają w zakresie cyberbezpieczeństwa przedstawiały swoje plany.

„To było systemowe spojrzenie na cały problem; przedstawiano też główne problemy w tym sektorze (…). Podstawowy problem to zbyt małe nakłady finansowe na ten cel, od wielu lat” – powiedział PAP Marek Opioła.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że „rząd zwracając uwagę na różnego rodzaju zagrożenia i zadania wynikające ze szczytu NATO w Warszawie, gdzie ten aspekt został bardzo mocno uwzględniony, postanowił przeznaczyć pulę pieniędzy, aby zrealizować te cele”.

„Jest też problem braku kadry – stałym są tu pensje, które nie są adekwatne do tego, co mogą zaproponować prywatne firmy. Dlatego propozycją jest zmiana filozofii – związać z sektorem państwowym absolwentów poszczególnych szkół i tworzyć w szkołach wojskowych czy policyjnych wydziały, które będą kształciły takie kadry” – powiedział przewodniczący komisji.

Komisja chce zająć się ponownie tymi problemami, gdy będą uzgodnienia międzyresortowe i rozwiną się plany, które przedstawiał komisji minister obrony Antoni Macierewicz – zaznaczył Opioła. Podał, że podczas kolejnego posiedzenia za dwa tygodnie omówi problemy bezpieczeństwa systemów łączności.

„W następnym półroczu chcemy powrócić do tych tematów i sprawdzić, co planów przedstawionych w czwartek, zostanie wdrożone” – zaznaczył.

PAP/RIRM

drukuj