fot. PAP/Radek Pietruszka

KNF zawiesza działalność „Twojej” SKOK w Kędzierzynie-Koźlu

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu. Tym samym postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Komisja wyjaśniła, że aktywa „Twojej” SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że 24 maja 2016 r. ustanowiła w „Twojej” SKOK w Kędzierzynie-Koźlu zarządcę komisarycznego, którego zadaniem było sporządzenie informacji finansowej. Z jego raportu, który wpłynął do Komisji w pierwszej połowie stycznia bieżącego roku, wynika: „Twoja” SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości minus 42 mln 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność. (…)”.

Według KNF, udzielona wcześniej w latach 2013–2015 r. pomoc finansowa „Twojej” SKOK przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. W lutym bieżącego roku Kasa Krajowa poinformowała „Twoją” SKOK i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej. W oparciu o przeprowadzone w marcu postępowanie administracyjne Komisja stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia „Twojej” SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia „Twojej” SKOK przez bank.

Zainteresowanie w tej sprawie wyraził jeden z banków komercyjnych, który po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z tej inwestycji. Zdaniem Komisji, w związku z głęboką niewypłacalnością „Twojej” SKOK oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej kasy – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj