fot. twitter.com/uknf

KNF pozytywnie o prezydenckim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie oceniła przedstawiony w środę przez prezydenta projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W ocenie KNF projekt jest odpowiedzialny i nie zagraża stabilności systemu finansowego.

„Projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia” – oceniła KNF.

Zdaniem Komisji, z jednej strony projekt wraz z innymi, rekomendowanymi przez Komitet Stabilności Finansowej działaniami, ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych. Z drugiej strony pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego.

KNF podkreśliła, że projekt ustawy przewiduje dobrowolność procesu restrukturyzacji, co oznacza, że bank i kredytobiorca muszą zawsze osiągnąć porozumienie dotyczące warunków przewalutowania.

„Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron” – zwróciła uwagę Komisja.

Według KNF projektowana ustawa wprowadza ramy prawne, definiujące zasady i schemat procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, ale nie wnika w rozwiązania wpływające na stabilność systemu finansowego.

„W tym zakresie projekt prezydencki przewiduje delegację dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydania rekomendacji dla kredytodawców, określającej zasady wyznaczania kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności dobrowolnie restrukturyzowanych, mając na względzie stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystanie środków Funduszu Restrukturyzacji” – oceniła Komisja.

Wskazała też, że prezydencka propozycja ustala jedynie górny limit wysokości stawek dla kwartalnych wpłat kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Fundusz Restrukturyzacyjny. Wysokość stawek ustala Rada Funduszu, w związku z tym mechanizm ten pozwala na uwzględnienie wpływu wpłat na stabilność systemu finansowego.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trafił w środę do Sejmu. Zakłada on m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Przewiduje, że ze składek banków powstanie Fundusz Restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3,2 mld zł.

W opisie projektu poinformowano, że dotyczy on „zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych”.

Projekt wprowadza też nowy instrument wspierający dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała na swojej stronie internetowej, że projekt dotyczy zmiany regulacji, które obowiązują w Polsce od lutego 2016 roku, ale których funkcjonowanie budzi zastrzeżenia kredytobiorców.

PAP/RIRM

drukuj