fot. twitter.com/StKarczewski

Kijów: Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polski, Litwy i Ukrainy

W Kijowie dobieg końca dwudniowe Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polski, Litwy i Ukrainy. Spotkanie w tym gronie odbywa się po raz dziesiąty.

Do Kijowa udał się m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz poseł PiS Marek Matuszewski. Szczyt odbywa się pod hasłem „Bezpieczeństwo – Rozwój – Demokracja. Razem silniejsi”.

Zacieśnienie współpracy z Litwą i Ukrainą – to jedna z kwestii, którą podczas Zgromadzenia porusza strona Polska – podkreśla poseł Marek Matuszewski.

Jednym z naszych kluczowych programów jest udział Ukrainy, Litwy i Polski w inicjatywie Trójmorza, która promuje bliższe stosunki na osi północ-południe, obejmuje Morze Bałtyckie, Śródziemne i Czarne oraz stanowi podstawę rozwoju gospodarczego – wskazuje poseł PiS.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Polski, Litwy i Ukrainy zostało powołane do życia w 2005 roku. W jego skład wchodzi po dziesięciu parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Polski, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei.

RIRM

drukuj