KE: Krótkoterminowe perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre

Komisja Europejska pozytywnie oceniła obecną sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej. W Polsce wzrost gospodarczy jest silny, a sektor finansowy stabilny.

Największe zakłócenia równowagi makroekonomicznej odnotowano we Włoszech, Chorwacji i na Cyprze. Mimo to Komisja Europejska zaobserwowała najwyższy wzrost gospodarczy od dziesięciu lat. Inwestycje są coraz lepsze, zatrudnienie – rekordowe, a stopa bezrobocia spadła do poziomu sprzed kryzysu.

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadł do poziomu sprzed kryzysu. Poziom finansów poprawia się, a nasz sektor bankowy jest lepiej dokapitalizowany, więc musimy wykorzystać to pozytywne środowisko, aby wzmocnić nasze fundamenty gospodarcze, budować bufory fiskalne, poprawić odporność i wspierać konwergencję oraz budować silniejszą unię gospodarczą i walutową – podkreślał Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

W przypadku Polski zwrócono uwagę na szybko rozwijającą się gospodarkę. Sektor finansowy jest niezachwiany i nie ma ryzyka dla stabilności fiskalnej. Popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna stanowiła dominujący element gospodarki w ciągu ostatnich kilku lat. W konsekwencji wzrost PKB jest nieunikniony. Jak przewiduje Komisja, w 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,2 proc., a w 2019 r. o 3,6 proc. Będą to jedne z wyższych wskaźników w UE.

TV Trwam News/RIRM

drukuj