fot. www.senat.gov.pl

Karczewski ze stroną białoruską o gospodarce, współpracy i tematach „trudnych”

Gospodarka, współpraca międzyparlamentarna, organizacja Forum Regionów Polska-Białoruś oraz sprawy „trudne” były tematami rozmów marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z delegacją parlamentu białoruskiego. Goście z Białorusi spotkali się też z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim.

Delegacja Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi przebywa w Polsce w dniach 30 stycznia-2 lutego; we wtorek odbyły się rozmowy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim oraz członkami polsko-białoruskiej grupy. Stronę białoruską reprezentują: zastępca przewodniczącego Izby Reprezentantów oraz przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Izby Reprezentantów.

Karczewski powiedział, że z delegacją parlamentu białoruskiego rozmawiał o kwestiach gospodarczych i możliwości zacieśnienia współpracy międzyparlamentarnej. Jak dodał, przekazał stronie białoruskiej zaproszenie na organizowane przez marszałków Sejmu i Senatu, spotkanie przewodniczących parlamentów krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Spotkanie ma się odbyć w dniach 17-18 maja.

Rozmawialiśmy też o tzw. tematach trudnych, jak konieczność zarejestrowania Związku Polaków na Białorusi, o telewizji Polonia i telewizji Kultura, o Kuropatach, czyli o zbrodni katyńskiej i chęci wyjaśnienia przez naszą stronę tej zbrodni” – podkreślił marszałek Senatu.

Według polskich oraz niezależnych białoruskich historyków, Kuropaty są najprawdopodobniej jednym z miejsc pochówku ofiar zbrodni katyńskiej i to właśnie tam należałoby zbudować ostatni, brakujący cmentarz katyński.

Kolejnym tematem rozmów – relacjonował Karczewski – była kwestia współpracy między uczelniami oraz organizacja Forum Regionów Polska-Białoruś. Marszałek Senatu zastrzegł, że nie jest jeszcze znany termin ani miejsce wydarzenia. Jak podkreślił, będzie ono ważną sprawą „z punktu widzenia i gospodarczego, i politycznego”.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że głównymi tematami rozmów wicemarszałka Terleckiego ze stroną białoruską, było: pogłębianie relacji dwustronnych i współpraca bilateralna pomiędzy Polską a Białorusią. Poruszone zostały też bieżące kwestie dotyczące Unii Europejskiej, a także aktualnej sytuacji międzynarodowej w regionie. Politycy rozmawiali również o możliwościach wymian studenckich pomiędzy uczelniami z Polski i Białorusi.

Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. współpracy Polsko-Białoruskiej Adam Andruszkiewicz (Kukiz’15) powiedział we wtorek, że polscy parlamentarzyści poruszyli podczas spotkania m.in. kwestię dostępu telewizji Polonia do odbioru na terytorium Białorusi oraz współpracy gospodarczej.

Podsumowaliśmy nasze relacje, to co się wydarzyło w 2016 r., zgodziliśmy się, że był to rok dużej intensyfikacji naszych relacji, że był to dobry rok w naszych relacjach. Z polskiej strony pojawiły się sugestie, abyśmy zaczęli pracować wspólnie nad sprawami, które nas najbardziej interesują, czyli sprawami gospodarczymi, wzajemnym handlem i inwestycjami” – zaznaczył Andruszkiewicz.

W sierpniu w Mińsku gościła z wizytą delegacja parlamentarna na czele z wicemarszałkiem Terleckim, w październiku wizytę w Mińsku złożył wicepremier Mateusz Morawiecki, a w grudniu – marszałek Karczewski.

PAP/RIRM

drukuj