Jubileusz 30-lecia Centralnego Laboratorium GIORiN

Jubileusz 30-lecia działalności Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zbiega się w tym roku z zakończeniem termomodernizacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu, stanowiącym siedzibę Centralnego Laboratorium GIORiN.

Modernizacja budynku polegała na ociepleniu przegród budowlanych, wymianie okien i drzwi, wymianie opraw oświetleniowych i modernizacji systemu grzewczego. Powyższa inwestycja została zrealizowana, dzięki pozyskaniu na ten cel wsparcia w kwocie przeszło 890 000 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5 października 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie budynku Centralnego Laboratorium do użytkowania, któremu przewodniczył Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wraz z zastępcą Tadeuszem Łączyńskim. W uroczystościach uczestniczyli między innymi: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Paweł Gulewski,  wiceprezydent Torunia, Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Artur Michalski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marcin Wroński, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Aleksandra Wanta, wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oraz projektant i wykonawca przedsięwzięcia. Na uroczystości otwarcia była obecna także Mirosława Konicka, wieloletni dyrektor Centralnego Laboratorium w Toruniu.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z pracą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz pracy poszczególnych pracowni specjalistycznych, które funkcjonują w strukturze Centralnego Laboratorium: Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej, Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO oraz Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin. Centralne Laboratorium, stanowiące główną jednostkę diagnostyczną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, pełni jednocześnie funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie diagnostyki fitosanitarnej. Potwierdzeniem kompetencji Centralnego Laboratorium, a tym samym wysokiej jakości świadczonych usług jest certyfikat akredytacji przyznany w 2010 roku przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Zdaniem Sylwii Jurkiewicz, dyrektor Centralnego Laboratorium w Toruniu zakończenie termomodernizacji oraz Jubileusz 30-lecia powstania tej jednostki zbiega się z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Merytoryczna działalności Centralnego Laboratorium oraz osiągnięty efekt ekologiczny termomodernizacji, zmierzają w kierunku urzeczywistnienia hasła „Chroniąc Rośliny, Chronisz Życie”.

 

GIORiN/radiomaryja.pl

drukuj