Jest śledztwo w sprawie braku nadzoru nad spółką Elewarr

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków od stycznia 2011r. do lipca 2012r. przez funkcjonariuszy publicznych z Agencji Rynku Rolnego oraz ministerstwa rolnictwa, w związku z niepodjęciem skutecznego nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr.

Decyzja została wydana w oparciu o analizę wystąpień pokontrolnych NIK  z 14 stycznia 2011 r. oraz 2 marca 2011 r. skierowanych do Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tych wystąpień po kontrolnych wynika, że w spółce Elewarr doszło do licznych nieprawidłowości co do zasad i wysokości wynagrodzeń.” – poinformował dziś rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura.


Pobierz Pobierz

Prok. Dariusz Ślepokura  poinformował także, ze Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w spółce Elewarr za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. stwierdziła liczne nieprawidłowości co do zasad i wysokości wynagrodzeń członków zarządu tej spółki oraz innych zatrudnionych tam osób. Jednocześnie ustalono, że nieprawidłowości co do kwestii wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółce Elewarr nadal istniały w 2012 r. – mimo że od ponad roku – zarówno Agencja Rynku Rolnego jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wiedziało o tym fakcie, zasygnalizowanym uprzednio ww. instytucjom przez NIK. Śledztwo powierzono do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Posłowie PiS złożyli dziś do prokuratury zawiadomienie w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez kierownictwo firmy Elewarr. Spółka ta została wymieniona w związku z tzw. aferą taśmową. Politycy PiS w ubiegłym tygodniu, korzystając z uprawnień jakie daje im mandat posła zapoznali się z dokumentami spółki. Nieprawidłowości jak mówi poseł Przemysław Wipler jest bardzo dużo; m.in. bezprawne i bezpodstawne premie, które otrzymywał prezes spółki.


Pobierz Pobierz

Poseł Przemysław Wipler złożył także wniosek do sądu o wykreślenie z KRUS danych członków rady nadzorczej spółki Elewarr nadzorowanej przez Agencję Rynku Rolnego. Ma to związek z podejmowaniem przez radę niezgodnych z ustawą kominową decyzji w sprawie wynagrodzeń dla zarządu firmy.

drukuj