fot. PAP/Marcin Kmieciński

Jasna Góra: zakończyła się Msza św. z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W przypadającą dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, na Jasnej Górze odbywają się główne obchody 300-lecia koronacji cudownego wizerunku papieskimi koronami.

O godzinie 11.00 sprawowana była uroczysta suma z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczy jej nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił prymas Polski ks. abp Wojciech Polak.

Na Jasną Górę przybyli: prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło, przedstawiciele rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i licznie wierni.

Słowo pozdrowienia do uczestników uroczystości skierował Ojciec św. Franciszek. Przypomniał, że Polacy nieustannie zawierzają los swojej ojczyzny Najświętszej Matce.

– Jeśli Częstochowa jest w sercu Polski to znaczy, że Polska posiada serce Matczyne. Oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą. Macie zwyczaj powierzać Jej wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego osobistego życia oraz życia waszego umiłowanego kraju. Jest to bardzo piękne. Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się z oczyma Madonny. Gdy powierzałem Jej sercu to, co znajdowało się w moim i waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kiedy także ja byłem, jako pielgrzym, pod wzrokiem Matki w 1050. rocznicę Chrztu Polski – przypomniał Papież.

Nawiązując do 300. rocznicy ukoronowania cudownego wizerunku, Papież zaznaczył, że Polska ma wielki zaszczyt mieć Maryję za Królową. Zwrócił uwagę, że Jej oblicze uwiecznione z częstochowskim wizerunku naznaczone jest cierpieniem.

– To wielki zaszczyt mieć za Matkę Królową. Samą Królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje w Niebie. Nie mniej jednak jeszcze większą radością jest fakt, że Królową jest Matka i że ma się Królową za Matkę, że kocha się jak Matkę tę, którą nazywacie Panią. Święty bowiem wizerunek ukazuje, że Maryja nie jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie lecz jest Matką, która obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich. Jest to prawdziwa Matka ze zranionym obliczem, Matka, która cierpi, gdyż naprawdę bierze sobie do serca problemy naszego życia. Jest to Matka bliska, która nigdy nie spuszcza nas z oczu. Jest to Matka czuła, która trzyma nas za rękę podczas codziennej wędrówki – zaznaczył Franciszek.

Papież wskazał też na rolę Maryi w życiu każdego człowieka. „Nikt z nas nie jest sierotą, bo każdy ma w pobliżu Matkę, nieprześcignioną w miłości Królową. Ona nas zna”  –  powiedział Papież. Na zakończenie Ojciec św. udzielił apostolskiego błogosławieństwa wiernym zgromadzonych na jasnogórskich szczycie.

Wcześniej słowo powitania skierował do przybyłych wiernych generał paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE. Powiedział, że dziś Polacy przybyli na Jasną Górę by modlić się o wolność i jedność Polaków oraz by wznieść hymn uwielbienia za obecność Maryi w naszym życiu w i życiu naszego narodu.

– Maryja z Jasnej Góry wciąż jest obecna w tle toczących się wydarzeń, a Jej czcigodny jasnogórski wizerunek uobecnia radosne i trudne dzieje Kościoła i Polski. U boku Maryi i pod Jej matczynym wzrokiem, wśród wielu burz Polacy walczyli o wolność i niezawisłość. Tu uczyliśmy się także jak zagospodarować odzyskaną wolność. Jasna Góra, duchowa stolica Polski, to sanktuarium wolności. Miejsce, w którym ludzka wolność nie tylko była ocalona, ale nad wszystko uświęcona i ukierunkowana na Bogu. Oby nasze sumienia nie skażone zniewoleniem oraz przemienione w duchu ewangelii życia były żywym diamentem w koronie Bożej Matki –powiedział o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał paulinów.

W homilii prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, omawiając istotę królowania Maryi – która bierze swój początek z królowania Chrystusa – wskazał na na istotę panowania.

Wpatrując się dziś w ten ukoronowany przed trzema wiekami  cudowny jasnogórski obraz za św. Janem Pawłem II pragniemy powtórzyć, że mamy w nim przed naszymi oczyma ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa. A w zjednoczeniu z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się przed oczyma naszej wiary również prawda o królowaniu Maryi. Jego Królestwo – mówił św. Jan Paweł II – i Jej królowanie nie jest  jednak z tego świata. Nie odbija więc ludzkich praw, nie kieruje się ludzka logiką, ludzkimi zasadami –powiedział Prymas Polski.

Przypominają nauczanie nauczanie Chrystusa – który nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu – powiedział, że królowanie jest jest zawsze służbą w miłości.

Królewskość Jezusa nie ma nic wspólnego z królewskością możnych tego świata czy władców te ziemi, ona została nam ogłoszona na Krzyżu. Tam właśnie – mówił papież Benedykt – cierpi z nami, umiera za nas kochając nas do końca i w taki sposób panuje, i w taki sposób stwarza prawdę, miłość, sprawiedliwość. I jak dodawał Papież – to samo dotyczy Maryi. Jest Królową w służbie Boga dla ludzkości. Jest Królowa z miłości, która swoje życie czyni darem dla Boga, aby włączyć się w plan zbawienia człowieka. Jest Królową przez to, że nas kocha, że nam pomaga w każdej potrzebie. Jest Siostrą, Matką, Pokorną Służebnicą – dodał ks. abp Wojciech Polak.

Wskazał na potrzebę przemiany zarówno w życiu osobistym, rodzinnym jak i społecznym.

– Potrzeba, aby serca zwaśnione, pokłócone, rozgoryczone Bóg uzdrowił i uczynił otwartymi i gotowymi do pomocy innym do współdziałania z innymi. Potrzeba, aby ludzi zamkniętych i wciąż przekonanych jedynie o własnych racjach uwrażliwiał na dobro wspólne, na potrzebę wspólnego budowania ładu i porządku społecznego. Nikt nie ma prawa zawłaszczania przestrzeni tylko i wyłącznie dla siebie  wykluczając z niej innych – zaznaczył ks. abp Wojciech Polak.

Ks. abp Wojciech Polak zachęcał do dobudowania wspólnego europejskiego domu i solidarnej miłości społecznej zawierzają się Chrystusowi i Maryi.

Podczas Mszy św. nastąpiło odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Transmisję z Jasnej Góry przeprowadziły Radia Maryja i TV Trwam.


RIRM/TV Trwam News

drukuj