fot. archiwum.udskior.gov.pl

Jan Józef Kasprzyk – szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk otrzymał w środę z rąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej powołanie na szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 lutego 2016 r. Kasprzyk był p.o. szefa UdsKiOR.

O powołaniu Jana Józefa Kasprzyka z dniem 5 września br. decyzją premier Beaty Szydło poinformował na Twitterze Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jan Józef Kasprzyk urodził się 12 marca 1975 r. w Warszawie w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej.

Urząd ds. Kombatantów informuje na swojej stronie internetowej, że Jan Józef Kasprzyk przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako historyk specjalizuje się w dziejach II Rzeczypospolitej.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych najnowszej historii Polski, w tym współautorem pracy „Legiony Polskie 1914-1918” oraz „Encyklopedii Białych Plam”, oraz kilkunastu edycji śpiewników historycznych. Od 1998 r. jest prezesem Związku Piłsudczyków oraz wiceprezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego, który zajmuje się badaniem najnowszej historii Polski. Był dziennikarzem w katolickim Radiu Warszawa, Radiu „Jutrzenka” i „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”.

Organizował uroczystości, wystawy, konferencje naukowe, koncerty i widowiska, a także ogólnopolskie konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie poświęcone najważniejszym wydarzeniom historycznym XX wieku. W latach 1999-2014 był komendantem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a w latach 2002-08 komendantem głównym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, organizatorem obozów sportowych, edukacyjnych i wypoczynkowych dla młodzieży strzeleckiej, harcerskiej i szkolnej.

W latach 2006-07 był doradcą i rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. był koordynatorem obchodów ustanowionego przez Sejm Roku Zbigniewa Herberta. Od 2009 r. pracował w Bibliotece Narodowej. W 2014 r. koordynował ogólnopolskie obchody Stulecia Legionowego Czynu Niepodległościowego.

Od 8 grudnia 2015 r. był zastępcą szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z dniem 1 lutego 2016 r. premier Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków szefa UdSKiOR.

UdsKiOR podaje też, że od 2002 roku jest radnym dzielnicy Ochota w Warszawie.

Za popularyzowanie historii Polski i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia uhonorowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi. Odznaczony został także złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Pro Patria”, medalem Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego oraz odznaką „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

PAP/RIRM

drukuj