fot. twitter.com

J. Kwieciński: Specustawa mieszkaniowa ma przyśpieszyć realizację programu Mieszkanie Plus

Specustawa mieszkaniowa ma przyśpieszyć realizację programu Mieszkanie Plus – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że decyzja prezydenta o jej podpisaniu oznacza, że regulacje wejdą w życie jeszcze w sierpniu.

Ustawa pozwoli na skrócenie wszelkiego rodzaju procedur koniecznych przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Obecnie trwają one nawet 5 lat.

Chcemy, by takie procedury zamykały się w czasie od 1,5 roku do roku. Dotyczy to wszystkich podmiotów – nie tylko publicznych, ale również prywatnych – wyjaśnił minister Kwieciński. A to – jak dodał – nie jedyny cel ustawy.

– Drugi bardzo ważny cel tej ustawy, to znaczące ułatwienie dostępu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ale przy zachowaniu wysokich standardów, które do tej pory nie były stosowane. A takich terenów, które mogłyby służyć budownictwu mieszkaniowemu – szczególnie dla osób mniej zamożnych – jest w naszych miastach wiele. Bardzo więc dziękujemy panu prezydentowi za zrozumienie. A w tej chwili wszystkie podmioty i rządowe, i samorządowe, i prywatne zachęcamy do budowania, a zwłaszcza dla osób biedniejszych po przyzwoitych cenach – tłumaczył Jerzy Kwieciński.

Specustawa pozwala na „uruchomienie” przy budownictwie mieszkaniowym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Specustawa określa też standardy inwestycji mieszkaniowych.

Po przedstawieniu koncepcji urbanistycznej planowanej inwestycji rada danej gminy będzie miała 60 dni na wydanie opinii w tej sprawie, a mieszkańcy przez 21 dni będą mogli zgłaszać swoje uwagi i potrzeby. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

 

 

RIRM

drukuj