fot. Mirosław Politowski

J. Gowin zapowiada zastrzyk finansowy dla regionalnych uczelni

Będzie zastrzyk finansowy na badania dla uczelni w regionach – zapowiedział w rozmowie z PAP szef resortu nauki Jarosław Gowin. To jedna z największych zmian, wprowadzonych do projektu nowej ustawy o uczelniach w wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z PAP podsumował zmiany, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i uczelniach. Jedną z największych zmian jest przebudowa konkursu Regionalne Inicjatywy Doskonałości.

„Do uczelni regionalnych będzie trafiać dodatkowo ponad 100 mln zł rocznie na badania. Zagwarantujemy, żeby te pieniądze były rozłożone równomiernie we wszystkich regionach” – zapowiedział wicepremier.

Szef resortu nauki dodał, że nie chce, by regiony takie jak Mazowsze – z Warszawą, czy Małopolska – z Krakowem rozwijały się kosztem innych regionów, które przez to pogrążą się w stagnacji.

„Przeciwnie. Ta ustawa, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, otwiera nowe możliwości badań naukowych dla wszystkich województw w Polsce. Ponadto uczelnie regionalne będą miały nadal dostęp do standardowych środków grantowych” – powiedział wicepremier.

Zapewnił, że najlepsze uczelnie nie będą rywalizowały o pieniądze na badania z uczelniami regionalnymi. Do tych pierwszych skierowany będzie konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Uczelnie, które wezmą w nim udział, nie będą mogły aplikować w konkursie „Regionalne Inicjatywy Doskonałości”.

„Ważnym elementem tego projektu jest podział środków na tzw. bloki regionalne, by uniknąć sytuacji, w której np. uczelnie z Kielc rywalizują z uczelniami z Krakowa czy Warszawy. Podzieliliśmy uczelnie akademickie w Polsce na podgrupy, w których są co najmniej trzy uczelnie. Będą one mogły aplikować o granty naukowe w trzech dyscyplinach wiodących w danym regonie. To naprawdę duży zastrzyk finansowy na badania naukowe” – powiedział Jarosław Gowin.

PAP/RIRM

drukuj