IPN poszukuje więźniów obozu Dulag 121 w Pruszkowie

Warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej poszukuje osób, które przebywały w niemieckim obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie. Śledztwo dotyczy zabójstw popełnionych od początku sierpnia 1944 r. do października tego roku. O sprawie informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Prok. Paweł Karolak z warszawskiego oddziału IPN podkreśla, że świadkowie poszukiwani są na podstawie list przewozowych z obozu.

Następnie przesłuchiwane będą osoby, znajdujące się na „liście pamięci”, która właśnie jest przygotowywana przez Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

– Przedmiotem tego śledztwa jest ustalenie osób pokrzywdzonych lub najbliższych osób zmarłych pokrzywdzonych. Głównym naszym przedmiotem działania jest ustalanie osób na podstawie list transportowych, które zostały załączone do akt sprawy ujawnionych w śledztwie. Mamy ustalonych już około kilkanaście tysięcy osób i poszukujemy ich za pośrednictwem systemu PESEL, a następnie, jeżeli osoby pokrzywdzone zmarły, to szukamy osób najbliższych. Osoby te przesłuchujemy na okoliczności zatrzymania, aresztowania lub osadzenia w obozie i późniejszego ewentualnie wywiezienia – czy to do Rzeszy czy obozów koncentracyjnych – mówi prok. Paweł Karolak.

Dulag 121 był obozem przejściowym, kierowanym głównie przez gestapo. Powstał na terenie Pruszkowa w 1944 r.

Osadzeni najczęściej przebywali tam od kilku do kilkudziesięciu dni.

Według danych przewinęło się przez niego ok. 650 tys. osób. Jednak nie ma pewności ile więźniów tam zmarło. Obóz funkcjonował do połowy stycznia 1945 r.

RIRM

drukuj