Interpelacja w sprawie „Nergala” oraz odpowiedź KE

Po interpelacji Tomasza Poręby Komisja Europejska wycofała się z obrony Adama Darskiego „Nergala”. Publikujemy treść interpelacji posła Tomasza Poręby oraz przesłaną odpowiedź.

Bruksela, 21 grudnia, 2012

Udzielając odpowiedzi na interpelacje posła Tomasza Poręby, wiceprzewodniczącego delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, komisarz Viviane Reding podkreśliła, że „Komisja nie wydala oświadczenia, według którego obrona Biblii byłaby niezgodna z wartościami Unii, ani nie starała się nigdy wywierać presji na niezawisły polski sąd”.

Przypomnijmy, że w 2007 roku Adam Darski podczas koncertu swojego zespołu ‚Behemoth ‚w Gdyni podarł Biblie, nazywając ja „kłamliwa księga”, a Kościół katolicki”największą zbrodnicza sekta”.

Tym samym Komisja Europejska wycofała się ze swojego wcześniejszego stanowiska, w którym wskazywała, iż oskarżanie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Komisarz Reding przyznała również,  że „przepisy dotyczące bluźnierstwa podlegają wewnętrznemu porządkowi prawnemu państw członkowskich”, podobnie jak „zapewnienie respektowania praw podstawowych, wynikających z umów międzynarodowych jak i z wewnętrznego ustawodawstwa”.

 „Dobrze się stało, ze Komisja Europejska zmieniła swoje wcześniejsze stanowisko – i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze przyznała, że zbyt pochopnie wkroczyła w kompetencje lezące w gestii państw członkowskich. Po drugie wyraźnie wskazała, że ocena działań Adama Darskiego należy tylko i wyłącznie do polskiego sadu i mam nadzieje – zwłaszcza w kontekście październikowej interpretacji wydanej w tej sprawie przez Sad Najwyższy – ze wyrok  będzie adekwatny do czynu, dla którego niema żadnego usprawiedliwienia.” – powiedział poseł Poręba komentując odpowiedź komisarz Reding.

Poniżej znajda Państwo pełną treść interpelacji złożonej przez posła Porębę oraz reakcji ze strony Komisji Europejskiej.

________________________________

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

(07.11.012)

Dnia 31 października Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w związku ze sprawą Adama Darskiego, oskarżonego w Polsce o obrazę uczuć religijnych, po tym jak podczas koncertu swojego zespołu „Behemoth” podarł na scenie Biblie.

Komisja w swym oświadczeniu wskazuje, że oskarżanie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Komisja podkreśla też, iż wszystkie kraje członkowskie UE musza respektować pakty międzynarodowe.

W związku z tym pragnę zadać Komisji następujące pytania:

1.   Dlaczego Komisja uważa, ze obrona Biblii – świętejksięgi cywilizacji

Chrześcijańskiej, która legła u podstaw stworzenia Unii Europejskiej – jest

niezgodna z wartościami tejże Unii?

2.   Dlaczego Komisja poprzez swoje oświadczenie stara się wywrzeć presje na niezawisły polski sad, prowadzący sprawę Darskiego i orzekający według przepisów polskiego prawa?

3.   Kto i w jakim trybie zadecydował o wydaniu przez Komisje oświadczenia w ww. sprawie?

P-010071/2012

Odpowiedz udzielona przez komisarz Vivian eReding

w imieniu Komisji

(10.12.2012)

Komisja nie wydala oświadczenia, według którego obrona Biblii byłaby niezgodna zwartościami Unii, ani nie starała się nigdy wywierać presji na niezawisły polski sąd.

Komisja przypomina, że przepisy dotyczące bluźnierstwa podlegają wewnętrznemu porządkowi prawnemu państw członkowskich oraz że zapewnienie respektowania praw podstawowych – wynikających z umów międzynarodowych, jak i z wewnętrznego ustawodawstwa – leży wyłącznie w gestii państw członkowskich.

drukuj