fot. twitter.com

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa: susza nie ustępuje

W rolnictwie nadal utrzymuje się susza, największy niedobór wody notowany jest w zachodniej części kraju. Dotyka ona wszystkie monitorowane uprawy, ale najbardziej wpływa na uprawy roślin strączkowych i krzewów owocowych – poinformował Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.

IUNG stwierdził, że w okresie raportowania od 21 czerwca do 20 sierpnia 2018 roku występowała susza rolnicza na obszarze Polski.

We wschodnich rejonach Polski zanotowano niewielkie zwiększenie wilgotności gleby, a w części zachodniej zwiększył się obszar występowania suszy. Największy deficyt wody utrzymuje się w dalszym ciągu w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta oraz na terenie Ziemi Lubuskiej. Sucho jest także w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim. We wschodniej Polsce niedobór wody występuje jedynie w północnej części woj. lubelskiego.

Jak podał IUNG, aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw tj. roślin strączkowych, krzewów owocowych, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, buraka cukrowego.

Największe zagrożenie suszą rolniczą występuje obecnie wśród upraw roślin strączkowych. Deficyt wody notowano w siedmiu województwach w 410 gminach, tj. w 16,5 proc. gmin Polski, na powierzchni ok. 6 proc. gruntów ornych. W przypadku krzewów owocowych suszę odnotowano w 6 województwach w 329 gminach tj. w 13 proc. gmin Polski, na powierzchni ok. 4,8 proc.

Występujące warunki pogodowe w monitorowanym okresie w stosunku do poprzedniego okresu spowodowały w zachodniej części Polski zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest wzrost liczby upraw z suszą (z ośmiu do dziewięciu). Uległa też zwiększeniu liczba gmin ogarniętych suszą ze 178 do 410 oraz powierzchnia terenów nią dotkniętych o ok. 4 pkt. proc.

W raportowanym okresie szczególnie niesprzyjające warunki pogodowe, powodujące dotkliwą suszę, notowano zwłaszcza w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim – czytamy w czwartkowym komunikacie IUNG.

PAP/RIRM

drukuj