Fot. Bożena Sztajner / Tygodnik Katolicki "Niedziela"

Ingres ks. bp. Jana Wątroby

Dziś w katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odbędzie się Ingres ks. bp. Jana Wątroby, nowego pasterza Kościoła rzeszowskiego. W uroczystej Eucharystii uczestniczyć będzie wielu księży biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Ingres rozpocznie się o godz. 16:30 procesją do rzeszowskiej katedry.

Dotychczasowy ordynariusz diecezji rzeszowskiej ks. bp Kazimierz Górny w grudniu ubiegłego roku ukończył 75 lat i tym samy przeszedł na emeryturę. Nowym biskupem diecezji rzeszowskiej został ks. bp Jan Wątroba, którego 14 czerwca mianował Ojciec Święty Franciszek.

To ogromne zaskoczenie i obawa przed tym, czy podołam. Z pomocą przychodzi wiara i ufność, która ma podstawy w dotychczasowym doświadczeniu i całej przebytej drodze; że Pan Bóg towarzyszy swoją łaską i wspomaga nasze ludzkie kruche siły. Bardzo liczę na Jego pomoc. Wierzę w nią mocno i dlatego wyraziłem zgodę wobec tej nominacji, którą przekazał papież Franciszek  – powiedział ks. bp Jan Wątroba.

W liście do diecezjan, ks. bp Kazimierz Górny zaprasza wszystkich do udziału w uroczystym Ingresie.

– Zapraszam serdecznie, razem z ks. bp. Edwardem do katedry rzeszowskiej na uroczysty ingres biskupa Jana Wątroby. Uroczyste objęcie diecezji przez nowego biskupa rzeszowskiego odbędzie się z udziałem wielu biskupów dziś o godz. 16.30. Zapraszam kapłanów, siostry zakonne, przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i organizacji oraz delegacje z każdej parafii i dekanatu do udziału w tej uroczystości. Posługę nowego biskupa rzeszowskiego, całą diecezję i każdego z Was polecam Matce Bożej – czytamy w liście ks. bp. Kazimierza Górnego, skierowanym do diecezjan.

„Decyzja Ojca św. jest dla nas wielkim darem zaufania, że Kościół częstochowski może być pomocny w zarządzaniu i administrowaniu na terenie diecezji rzeszowskiej” – powiedział ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Ksiądz arcybiskup akcentuje, iż nowy pasterz rzeszowski wniesie do tej diecezji charyzmat swojej osoby – radosnego świadectwa wiary.

– Jego radość posługiwania z pewnością będzie bardzo potrzebna młodemu Kościołowi w Rzeszowie. Wydaje mi się, że funkcje, które do tej pory pełnił w Episkopacie są dzisiaj bardzo potrzebne; zwłaszcza, że idzie do Kościoła rzeszowskiego i przejmuje tę sztafetę wiary po księdzu biskupie Kazimierzu, który przez długie lata posługiwał duszpasterstwu rodzin w naszej Ojczyźnie. Z pewnością dalej będzie to czynił – akcentuje ks. abp Wacław Depo.

Przy drzwiach katedry nowy biskup otrzyma symbolicznie klucze do świątyni – zwraca uwagę ks. Janusz Sądel wicekanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie.

– Przy drzwiach katedry nowy biskup otrzyma symbolicznie klucze do świątyni. Następnie po rozpoczęciu uroczystości ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, odczyta pismo papieskie, pismo apostolskie z nominacją na urząd biskupa diecezjalnego diecezji rzeszowskiej i wręczy symbolicznie pastorał – oznakę władzy biskupiej. Kolejnym elementem jest zajęcie katedry, czyli miejsca przewodniczenia, które znajduje się w każdej katedrze, które jest zarezerwowane dla biskupa diecezjalnego – powiedział wicekanclerz ks. Janusz Sądel.   

Ks. abp Stanisław Nowak, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej z wielką radością przyjął nominację ks. abp. Stanisława Nowaka.

To jest bardzo lubiany człowiek. Myślę trochę egoistycznie, że go stracę, ale ja jestem niczym wobec dobra Kościoła. Ufam, że Kościół rzeszowski, po bardzo dobrym biskupie, jeszcze moim przyjacielu, biskupie Górnym, będzie miał dobrego pasterza – powiedział abp Stanisław Nowak.  

Ks. bp Jan Wątroba pełni posługę biskupia od 13 lat.  Jego zawołaniem są słowa: „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją”. W Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem ds. duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa.

Dzisiejsze uroczystości transmitować będą Radio Maryja i TV Trwam.

 

***

 

Ks. bp Jan Wątroba, syn Franciszka i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu (woj. łódzkie). Pochodzi z rodziny robotniczo-chłopskiej. Ojciec był kolejarzem, prowadząc jednocześnie niewielkie gospodarstwo rolne. Zmarł w 2003 r. Parafia Biała p.w. św. Piotra w Okowach (archidiecezja częstochowska) to miejsce jego chrztu i kolejnych sakramentów świętych. Tam też do dziś mieszka Mama Irena, a w niedalekim Wieruszowie siostra Maria z mężem i trójką dzieci. Starsza siostra Henia zmarła dziesięć lat temu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej miejscowości rodzinnej i ukończył ją w 1968 r. W latach 1968-1972 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Kilka tygodni po ich rozpoczęciu został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej i wcielony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia magistra teologii przyjął święcenia kapłańskie w katedrze częstochowskiej z rąk ks. bp. Stefana Bareły w dniu 27 maja 1979 r., po czym przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. został przez swego Biskupa posłany do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Pełnił tę posługę przez cztery lata w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. nowy Biskup Częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki swego sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym. W ramach Tirocinium pastorale pełnił obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów. W latach 1994- 2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994) napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

20.04.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. rektora Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej w dniu 20 maja 2000 roku. Głównym konsekratorem był ks. abp metropolita częstochowski Stanisław Nowak, a towarzyszyli mu ks. abp lubelski Józef Życiński i ks. bp pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Ks. abp Stanisław Nowak ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji częstochowskiej. Jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny należał do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Do marca 2012 roku był także przewodniczącym Rady Ekonomicznej.

14.06.2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował ks. bp Jana Wątrobę biskupem rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” (Ecce venio). W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, przez dwie kadencje był delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet, a na ostatnim Zebraniu Plenarnym KEP w dniu 21 czerwca 2013 r. został wybrany przewodniczącym Rady ds. Rodziny.

 

RIRM/Diecezja Rzeszowska

drukuj