Hiszpania podzieli się z Polską doświadczeniem w zwalczaniu ASF

Do Hiszpanii w pierwszym kwartale tego roku pojedzie polska delegacja służb weterynaryjnych, by zapoznać się z doświadczeniami Hiszpanów w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń – ustalono podczas środowego spotkania ministrów rolnictwa Polski i Hiszpanii.

Dwustronne spotkanie szefów resortów rolnictwa Hiszpanii i Polski odbyło się w środę w resorcie rolnictwa. Jak poinformował minister Krzysztof Jurgiel, podczas spotkania rozmawiano m.in. o niedawno przedstawionych przez Komisję Europejską wstępnych założeniach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.

Polski minister przedstawił polskie priorytety w tym zakresie. Przede wszystkim ma to być WPR, którą tworzą dwa filary: dopłaty bezpośrednie i wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich. Ma to być polityka finansowana z Unii Europejskiej, a nie z budżetów krajowych. Podkreślił, że w odniesieniu do przedstawionych propozycji, po części mamy podobne ze stroną hiszpańską stanowiska, a na temat niektórych innych propozycji będą jeszcze prowadzone rozmowy.

Zapytany przez PAP, jaka jest największa różnica dotycząca WPR po 2020 r., wyjaśnił, że dotyczy ona zasad wyrównywania dopłat bezpośrednich. Natomiast oba kraje zgadzają się, by lukę finansową, jaka powstała w wyniku Brexitu, pokryć dodatkowymi wpłatami z państw narodowych.

Inną sprawą, o której rozmawialiśmy, była sytuacja rynkowa – poinformował minister podczas konferencji. Chodzi o współpracę na forum UE w zakresie rynku mleka i wieprzowiny, gdzie zaczynają się pojawiać sygnały o spadku cen tych produktów – wyjaśnił. Zdaniem Jurgiela to wymaga monitoringu ze strony KE.

Rozmowy dotyczyły także afrykańskiego pomoru świń.

„Pani minister zaoferowała nam ścisłą współpracę i przedstawienie tych działań, które były realizowane w Hiszpanii. W tym celu pojedzie tam delegacja weterynarzy” – powiedział Krzysztof Jurgiel. Dodał, że Polska zorganizuje też w lutym konferencję na temat ASF z udziałem państw Europy Środkowej i Niemiec, które są zainteresowane przygotowaniem się do sposobu zwalczania tej choroby.

„Ważne, by podczas konferencji wypracować propozycje działań KE w zakresie wsparcie poszczególnych państw w walce z tą chorobą” – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

O zbieżności poglądów na przyszłą unijna politykę rolną mówiła także minister rolnictwa, rybołówstwa, żywności i ochrony środowiska Hiszpanii Isabel Garcia Tejerina.

„Zgadzamy się, że powinna to być bardzo silna polityka dysponująca odpowiednio wysokim budżetem” – podkreśliła.

Zwróciła przy tym uwagę, że dzięki tej polityce Europa jest czołowym eksporterem i producentem żywności na świecie, który stasuje bardzo wysokie standardy jakościowe oraz wysokie normy dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Minister Tejerina stwierdziła także, że niektóre propozycje KE budzą obawy i trzeba na ten temat prowadzić rozmowy.

Odnosząc się do ASF minister przyznała, że zwalczanie tej choroby w Hiszpanii trwało bardzo długo.

„Mamy duże doświadczenie w tym zakresie oraz laboratorium referencyjne i tymi doświadczeniami chętnie dzielimy się z naszymi polskimi partnerami” – podkreśliła.

ASF w Hiszpanii pojawił się w 1960 r., wirus został zwalczony dopiero w 1995 r., gdy wybito wszystkie stada świń.

PAP/RIRM

drukuj