pl.wikipedia.org

Harcmistrz J. Pruski: Andrzej Małkowski połączył najwyższe polskie wartości z ruchem skautowym

Mija 98. rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego, jednego z twórców polskiego skautingu.  Cztery pierwsze drużyny skautowe powołał do życia we Lwowie 22 maja 1911 r. Dzień ten uznaje się za początek polskiego harcerstwa.

Miłość do Boga, służba bliźniemu i patriotyzm to były najwyższe wartości, którymi kierował się Andrzej Małkowski.

Tworząc w Polsce skauting wzorował się na brytyjskim generale wojskowym Robercie Baden-Powellu, założycielu skautingu – podkreślił harcmistrz Janusz Pruski. Członek zespołu historycznego przy Okręgu Kujawsko-Pomorskim Związku Harcerstwa RP w Bydgoszczy podkreślił, że Andrzej Małkowski chciał, by polski skauting był połączony z wartościami patriotycznymi.

– Postanowił połączyć dwie nasze narodowe i patriotyczne wartości z ruchem skautowym. Wówczas zwołał swoich przyjaciół i postanowili wspólnie (w maju 1911) roku założyć organizację skautową na terenie ówczesnej Galicji, ale ona bardzo szybko się rozwijała, gdyż przeniknęła do innych zaborów i zaczęły się tworzyć różne drużyny. 22 maja 1911 roku powołano pierwsze trzy drużyny, z których, jak „grzyby po deszczu” zaczęły wyrastać kolejne drużyny skautowe – mówił Janusz Pruski.

Andrzej Małkowski urodził się 31 października 1888 w Trębkach k. Włocławka.

Jako student powołał do życia w 1911 r. drużyny skautowe. W 1917 r. służył w armii kanadyjskiej. Rok później został przeniesiony do armii gen. Józefa Hallera.

Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie, zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. wraz ze statkiem, którym płynął.

RIRM

drukuj