Gwardziści z Illinois intensywnie ćwiczyli w niżańskim batalionie 

Minął intensywny weekend szkoleniowy z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois USA. Ćwiczenia odbyły się w koszarach i na obiektach szkoleniowych niżańskiego 32. Batalionie Lekkiej Piechoty. Gwardziści prowadzili wspólnie z „Terytorialsami” zajęcia metodyczne dla grupy instruktorów z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecnie przebywają w Nowej Dębie.

W miniony weekend, przed wyjazdem na szkolenie zintegrowane, instruktorzy niżańskiego batalionu lekkiej piechoty oraz z innych pododdziałów brygady wzięli udział we wspólnym szkoleniu metodycznym z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois USA. Zakres wiedzy obejmował szkolenie dla strzelców wyborowych, medyków oraz instruktorów szkolenia indywidualnego.

W poniedziałek gwardziści wizytowali dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W czasie spotkania przedstawiono im strukturę brygady oraz cykl szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowo wykonali strzelania z różnych rodzajów broni na nowoczesnej strzelnicy kontenerowej będącej na wyposażeniu 3. PBOT. Od wtorku wszyscy przebywają w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, gdzie pododdziały 32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska realizuje
14-to dniowe szkolenie zintegrowane.

Wspólne szkolenie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z zakresu szkolenia taktyczno-ogniowego oraz porównania sposobów realizacji zagadnień szkoleniowych przez naszych sojuszników. Ćwiczenia naszych żołnierzy z podoficerami Gwardii Narodowej pozwolą na zapoznanie się z metodami i formami szkolenia przyjętymi w Gwardii Narodowej USA oraz przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi i szkoleniowymi. W końcowej części wizyty dokonamy weryfikacji metodycznych rozwiązań w kontekście ewentualnego zastosowania w naszej pragmatyce szkoleniowej.

Gwardia Narodowa Stanu Illinois liczy około 10 tys. żołnierzy wojsk lądowych (Army National Guard) i ponad 3 tys. w jednostkach powietrznych (Air National Guard). Jest formacją ochotniczą i podlega władzom stanowym, ale może być również skierowana przez rząd federalny do udziału w innych operacjach np. w Iraku czy Afganistanie. Gwardziści są rekrutowani spośród lokalnej społeczności, pomagają innym służbom podczas klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów, a także w różnych innych stanach wyjątkowych.

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy między innymi przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bojowych, a poza nią, stanowić siłę wiodącą.

Witold Sura/radiomaryja.pl

drukuj