GUS: spada stopa bezrobocia

W Polsce zmniejsza się liczba osób pozostających bez pracy. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 10 procent i była o 0,3 punktu procentowego niższa niż w lutym – wynika z danych GUS-u.

W ubiegłym miesiącu zarejestrowanych bezrobotnych było około miliona 600 tys. czyli o ponad 50 tys. mniej niż w lutym. Bez prawa do zasiłku pozostaje około 86 proc. bezrobotnych.

Według Urzędu w marcu bieżącego roku także przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 3,3 proc. wyższe niż przed rokiem. W sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 4 tys. 351 zł brutto. Płace wzrosły w większości branż.

To dobre informacje – ocenia dr Marian Szołucha. Ekonomista z Forum dla wolności i rozwoju wskazuje, że pozytywny wpływ na rynek pracy mają już czynniki prac sezonowych, a przed rządem stoi zadanie, by utrzymać na stałe dobre wskaźniki.

– Realna gospodarka, jak widać, nie reaguje panicznie, ani nawet alergicznie na to, co robi rząd i na to co rząd zapowiada. Jednak nie powinniśmy z tego tylko powodu spoczywać na laurach. Rząd musi bardzo intensywnie pracować, żeby sytuacja zmieniła się na trwałe na lepsze. Myślę, że jeśli mowa o rynku pracy, to rozwiązaniem, w kierunku którego powinniśmy pójść, byłoby stopniowe odciążanie pracy z tego, czym jest ona dziś obłożona. Mówię tutaj o ciężarze finansowym, a więc o podatkach dochodowych i parapodatkach, czyli składkach na ubezpieczenie społeczne –  mówi dr Marian Szołucha.

Urząd podał, że przeciętna miesięczna realna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym kwartale br. wzrosła w skali roku o 3,2 procenta, a w marcu br. zwiększyła się odpowiednio o 2,3 procenta.

RIRM

drukuj