GUS: Polska w kryzysie demograficznym

W ciągu 25 lat liczba Polaków zmniejszy się o blisko 3 mln. Polska wkroczyła w fazę kryzysu demograficznego. GUS przedstawił analizę sytuacji demograficznej. Zaznaczył, że największy wpływ na taki stan rzeczy będzie miała umieralność. W 2040 r. liczba zgonów wyniesie nawet 440 tys.

Prognoza nie przewiduje wzrostu liczby urodzeń. Według GUS-u mediana wieku w Polsce wyniesie 50 lat, co oznacza, że co drugi mieszkaniec Polski będzie po 50-tce.

Konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych, by odwrócić ten niekorzystny trend – wskazał socjolog dr Bogdan Więckiewicz.

– Obecnie mamy bardzo niski współczynnik dzietności; wynosi on ok. 1,4. O zastępowalności pokoleń możemy mówić, gdy współczynnik wynosi min. 2,15. Musi więc być podjęta polityka prospołeczna. Ona oczywiście po części jest realizowana. Natomiast musimy zmienić ten trend małodzietności. On jest do odwrócenia, ale naturalnie musi rodzić się więcej Polaków. Na razie prognozy są takie, że za kilkadziesiąt lat będzie więcej osób umierało, niż się rodziło i stąd może dojść do szybkiego wyludnienia się polskiego społeczeństwa – ostrzegał dr Bogdan Więckiewicz.

Z raportu GUS wynika, że najbardziej zmniejszy się liczba mieszkańców województw m.in.: opolskiego, lubelskiego i łódzkiego.

RIRM

drukuj