(fot.PAP)

Gowin powie o sprawach karnych Marcina P.

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawi dziś na konferencji prasowej w Gdańsku efekty lustracji postępowań karnych prezesa Marcina P. i rejestrowych kierowanej przez niego spółki.

Resort sprawiedliwości skierował w czwartek do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kuratora sądowego, który dozorował szefa Amber Gold Marcina P. Niezgodny z prawem czyn kuratora miał polegać na „poświadczeniu nieprawdy” w sprawie wykonania w całości przez Marcina P. nałożonego na niego przez sąd obowiązku naprawienia
szkody.

Na Marcinie P. ciąży kilka wyroków w zawieszeniu za oszustwa, a według Kodeksu spółek handlowych członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciw mieniu. Zakaz taki trwa pięć lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W związku z działalnością Amber Gold Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła w piątek Marcinowi P. sześć zarzutów, m.in. złamania prawa bankowego oraz niezłożenia do sądu sprawozdań finansowych spółki. Wobec podejrzanego nie zastosowano aresztu tymczasowego – ma dozórpolicyjny i zakaz opuszczania kraju.

PAP
drukuj