Gdynia: trwa debata z cyklu Narodowy Kongres Nauki FORUM z udziałem wicepremiera J. Gowina

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwa kolejna debata z cyklu Narodowy Kongres Nauki FORUM. Jest ona poświęcona kształceniu na poziomie wyższym. Spotkanie otworzył wicepremier i minister nauki i szkodnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dyskusja koncentruje się przede wszystkim na kwestii wymagań i szans, jakie w szkołach wyższych stawia nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Drugi ważny obszar to problematyka jakości kształcenia w różnych typach uczelni w Polsce oraz sposoby jej oceniania.

O pozytywne efekty ustawy 2.0 w obszarze badań naukowych jest spokojny wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Według polityka „pewien niedosyt” pojawia się przy kwestii jakości kształcenia.

– Obserwujemy wyraźnie, iż zmiana akcentu w sposobie finansowania i uprawnieniach nadawania stopni, czyli dowartościowania działalności naukowej, skłania część uczelni do wyciągnięcia z tego fałszywych wniosków, to znaczy do położenia nacisku na badania naukowe kosztem procesu kształcenia. W czym się to przejawia? Po pierwsze, w wielu uczelniach na stosunkowo dużą skalę trwa proces przenoszenia pracowników dydaktyczno-naukowych na etaty ściśle dydaktyczne. Ustawa owszem uruchamia nową ścieżkę kariery, ścieżkę dydaktyczną, ale to jest ścieżka dla wybitnych dydaktyków, a nie dla nieudanych wykładowców – wskazał Jarosław Gowin.

Wicepremier powiedział, że jeśli uczelnie będą korzystać z autonomii w sposób dalekosiężnie dla nich szkodliwy, nie ma wątpliwości, że w następnej kadencji dojdzie do korekty ustawy kosztem zakresu autonomii.

RIRM

drukuj