Gazownicy obchodzili Barbórkę w Toruniu

W Toruniu odbyły się dziś centralne obchody Barbórki Polskiej Spółki Gazownictwa. Pracownicy spotkali się na wspólnej modlitwie w toruńskiej katedrze oraz na uroczystej gali w sali na Jordankach.

Mszy św. w katedrze św. Janów przewodniczył ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski. W homilii podkreślił znaczenie pracy, która nadaje człowiekowi godność oraz pomaga mu zbliżyć się do Boga.

– Istotna zdaje się troska o warunki pracy, o właściwą atmosferę dla niej, o to, by praca sprzyjała człowiekowi i jego wszechstronnemu rozwojowi, dawała mu zadowolenie, stwarzała dobre więzi między ludźmi – mówił ks. bp Andrzej Suski.

Ordynariusz diecezji toruńskiej wskazał również, że odpoczynek to nie przywilej czy luksus, a ważny obowiązek moralny.

Po wspólnej modlitwie gazownicy przemaszerowali przez toruńską starówkę do sali na Jordankach.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników. Działa na terenie całej Polski i dostarcza gaz poprzez ponad 180 tys. km gazociągów – wskazał prezes zarządu Spółki Jarosław Wróbel.

– Stworzyliśmy bardzo dobre warunki do pracy w PSG dla blisko 11,1 tys. pracowników. Uratowaliśmy w roku 2016 ponad 1300 miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia w PSG na przestrzeni ostatniego 1,5 roku wyniósł blisko 550 etatów – powiedział Jarosław Wróbel.

Spółka przygotowuje się do przyjmowania gazu już nie tylko z kierunku wschodniego – dodał.

– Mamy nadzieję, że zarówno gaz system, jak i PGNiG zdążą z tzw. Gazociągiem Północnym. Mamy już terminal LNG. Bardzo mocno weszliśmy w tej chwili w tzw. gazyfikację wyspową z wykorzystaniem regazyfikacji na bazie gazu LNG – powiedział prezes zarządu PSG.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała ponad 500 listów intencyjnych na gazyfikację gmin w najbliższych latach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj