Frankfurt nad Menem: podziękowanie Polonii niemieckich za 100 lat wolności

W stuleciu, jakie minęło, otrzymaliśmy wiele Bożych darów, które pozwoliły nam przetrwać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. Szczególnym darem – na miarę stulecia i tysiąclecia dziejów Polski – okazał się Papież Jan Paweł II. Poszerzył on przestrzeń wolności nie tylko w swojej Ojczyźnie – w każdej i w każdym z nas – ale także w Europie i świecie – mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podczas Akademii we Frankfurcie nad Menem, gdzie wziął udział w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To początek centralnych uroczystości dla Polonii niemieckiej pod hasłem „Wdzięczni Bogu i ludziom”, które zostały zorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Niemczech na czele z jej rektorem, ks. prał. Stanisławem Budyniem.

Na początku swojego wystąpienia ksiądz kardynał przypomniał, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest szczególną okazją do refleksji nad losami naszego narodu i państwa. Trudny okres zaborów pozwoliła przetrwać bohaterska postawa wielu pokoleń Polaków, które nie ustawały w walce o wolność.

Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie wielu światłych ludzi, w tym również ludzi Kościoła, walczyło o zachowanie ducha narodu. Ta walka, prowadzona w sferze ducha i kultury, walka o umysły i serca Polaków, przyniosła zwycięstwo. Nasi przodkowie nie pogodzili się z niewolą. Horyzontem ich nadziei był niepodległość i suwerenność. Orężem nie był tylko miecz, lecz przede wszystkim wierność oraz ocalenie tradycji i kultury – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Kardynał zwrócił uwagę, że zewnętrzna wolność Polaków była bardzo krucha i narażona na liczne zamachy, ale dzięki wewnętrznej wolności i solidarności w obliczu zła, udało się pokonać wszystkie przeciwności.

–  Doświadczenie uczy nas, że prawdziwa wolność narodu i państwa związana jest niepodzielnie z wolnością ducha – z wolnością wewnętrzną ludzi sumienia, ludzi prawych, ludzi stawiających opór złu nie tylko wokół siebie, ale także w swoim sercu, ludzi „łaknących i pragnących sprawiedliwości”, do których odnosi się jedno z Błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze. Taka wolność ducha jest Bożym darem i trzeba czuwać nad jej ocaleniem w nas samych – akcentował ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Ks. Tomasz Szopa, Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj