Forum Kobiet przeciw Konwencji Rady Europy

Forum Kobiet Polskich jest przeciwne zapisom Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest to reakcja na zapowiedź premiera, który pomimo protestu wielu środowisk chce podpisać dokument i ma to zrobić w najbliższych tygodniach.

 

Jesteśmy przeciwne podważaniu tradycji i wartości, co narzuca Konwencja. Nakłada ona również na państwo obowiązek edukacji i promowania,  m.in. w zakresie „niestereotypowych ról płci”, czyli homoseksualizmu czy transseksualizmu – mówi Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich. Konwencja jest bardzo groźna, gdyż zgodnie z nią nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną pod względem biologicznym. Płeć możemy sobie wybierać. Ewa Kowalewska akcentuje, że za tym idzie promocja zmiany płci, promocja związków homoseksualnych. Co więcej, Konwencja zmusza do nauki dzieci, że takie związki są normalne.

 


Pobierz Pobierz

 

Ewa Kowalewska dodaje, że większość kobiet w Polsce jest przeciwna zapisom Konwencji. Zapowiadając jej podpisanie premier realizuje założenia programowe środowisk feministycznych, które są mniejszością w Polsce. To jest nie do przyjęcia. Forum Kobiet Polskich wysłało list do premiera, o nie podpisywanie tego dokumentu.

 


Pobierz Pobierz

drukuj