(fot.PAP)

Finlandia ostrzega przed upadkiem Euro

Europejscy przywódcy muszą się przygotować na ewentualność rozpadu strefy euro zapowiedział minister spraw zagranicznych Finlandii. Kraj ten jako jeden z czterech państw strefy euro posiadający jeszcze rating AAA obawia się, że dojdzie do uwspólnotowienia długów krajów południa strefy euro.

 

W konsekwencji jej finanse publiczne znajdą się w tragicznym położeniu. W południowych krajach strefy euro w związku z recesją gospodarczą – spadkiem PKB,  pogarsza się relacja długu publicznego w stosunku do PKB. Komisja Europejska przewiduje, że na koniec 2013 roku relacja długu publicznego do PKB dla Grecji wyniesie 168%, a dla Włoch 122%.

Pomimo, że w tych krajach zastosowano drastyczne programy oszczędnościowe, podwyżki podatków i wyprzedaż majątku państwowego.

 

Finlandia jest jednym z czterech krajów strefy euro, który ma stosunkowo niski dług publiczny w relacji do PKB, zdecydowanie poniżej 60 %.  Ten kraj jako jeden z niewielu przestrzega zasady faktu stabilności i wzrostu.  Jako jeden z czterech posiada najwyższy rating, AAA,  obok Niemiec, Luksemburga i Holandii. Trudno się dziwić, że wszelkie pomysły związane z uwspolnotowieniem długów bardzo Finlandii nie odpowiadają „ – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista.

Nie tylko politycy Finlandii, mówią o przygotowaniach do upadku strefy euro,  ale również rząd Niemiecki, podejmuje kolejne kroki aby w najmniejszym stopniu ponosić obciążenia. Niemcy są też przeciwni przekazywania kolejnych kompetencji UE – dodał poseł Zbigniew Kuźmiuk.

 

„ Finlandia jest przygotowana na wariant rozpadu strefy euro, co oczywiście pogarsza atmosferę wokół krajów strefy Euro, które i bez tego maja nie lada kłopoty. Dość powiedzieć, że przez prawie dwa miesiące, wszystkie kraje strefy euro, czekają na postanowienia Sądu konstytucyjnego  Niemiec, który zakwestionował  zarówno pakt fiskalny jak i Europejski Mechanizm Stabilizacji.  To właśnie z niego po 1 lipca miały być finansowane potrzeby pożyczkowe krajów będących w kłopotach, w tym także Hiszpanii i Włoch. Ten fundusz nie działa, bo póki co nie ma ratyfikacji tego funduszu w Niemczech” – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista.

 

Wypowiedź pos. Zbigniewa Kuźmiuka:

Audio MP3
Pobierz

 

 

RIRM 
drukuj