Egzamin gimnazjalny

Uczniowie III klas gimnazjów z całej Polski zmierzą się dziś z trzecią, ostatnią częścią obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego – z języka obcego. Wczoraj gimnazjaliści pisali egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a we wtorek z humanistycznej.

O godz. 9.00, ponad 360 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpi do egzaminu z języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego. Największa grupa gimnazjalistów – 85 procent – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach. Najpierw odbędzie się test na poziomie podstawowym. Po przerwie rozpocznie się test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie zdawać tylko część uczniów – ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie, w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.


TV Trwam News

drukuj