fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

Dzień modlitw za kościół w Chinach

Dziś obchodzimy dzień modlitw za kościół w Chinach. Z tej okazji o godz. 18.00 w Bazylice św. Krzyża w Warszawie sprawowana będzie Msza św. Następnie zaplanowano prelekcję na temat wkładu Kościoła w Polsce w poznanie Chin. Poprowadzi ją s. Weronika Maria Klebba ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.

Jak informuje „Nasz Dziennik”, Chiny to kraj, w którym dochodzi do największej ilości prześladowań wyznawców Chrystusa. Są oni oskarżani m.in. o to, że podważają rządy partii komunistycznej. Za publiczne wyznanie wiary niejednokrotnie są piętnowani, grozi im nawet śmierć.

S. Weronika Maria Klebba SSpS ze Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyjma SJ mówi, że katolików w Chinach jest wciąż mniej niż 1 procent.

– W Kościele Katolickim w Chinach można mówić o istnieniu tzw. dwóch nurtów. Takiego sformułowania używał kard. Ferdynand Filoni. Jeden nurt to nurt oficjalny, czyli ci, którzy ze względu na wymogi, restrykcje ze strony rządu, państwa, zgodzili się na minimalną współpracę i na oficjalne zarejestrowanie swoich wspólnot. Drugi nurt, to nurt nieoficjalny, czyli ci, którzy na zarejestrowanie swoich wspólnot i poszczególnych osób im przewodzących się nie zgodzili. Jedni i drudzy doznają swego rodzaju ograniczeń swobód, wolności działania. Jednocześnie Kościół Katolicki w Chinach jest Kościołem, który wciąż dba o rozwój wiary, o głoszenie Ewangelii, o pozyskiwanie nowych członków – podkreśla s. Weronika Maria Klebba SSpS.

Ojciec Święty Franciszek w minioną niedzielę przypomniał, że dzień 24 maja, czyli uroczystość Matki Bożej z Szeszan, będzie dniem jedności z katolikami w Chinach.

Papież zaapelował o krzewienie „autentycznej kultury spotkania i zgody w całym społeczeństwie chińskim”.

– Niech w tym Roku Miłosierdzia chińscy katolicy, razem z tymi, którzy należą do innych szlachetnych tradycji religijnych, mogą stać się konkretnym znakiem miłosierdzia i pojednania – mówił Ojciec św. Franciszek.

RIRM

drukuj