Działacz PZPR ma swój skwer

Grzegorz Leopold Seidler – rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w latach 1959-1969, prominentny członek PZPR, wraca w chwale do przestrzeni publicznej Lublina. Radni miasta przegłosowali nazwanie jednego ze skwerów imieniem Seidlera.

Projekt takiego uhonorowania profesora Seidlera był już dwukrotnie omawiany na sesjach Rady Miasta. Tym razem się udało. Głosami PO, SLD oraz radnych, którzy w ub. roku wystąpili z klubu PiS uchwalono, że jeden z miejskich placów – skwer przed Chatką Żaka otrzyma imię Grzegorza Leopolda Seidlera.

W historii UMCS profesor Seidler zapisał się w jako budowniczy nowoczesnego miasteczka uniwersyteckiego, stanowiącego kampus wzorowany na zachodnich uniwersytetach. Przeciwnicy honorowania byłego rektora przypominają jednak – profesor Grzegorz Seidler oficjalnie poparł juntę Wojciecha Jaruzelskiego i wprowadzenie stanu wojennego. W  nagrodę za to w 1985 roku został posłem na Sejm PRL.

 

TV Trwam News

drukuj