Dr Bukowski: Byłbym wdzięczny za zdegradowanie Jaruzelskiego i Kiszczaka

W Polsce jest wyraźna potrzeba wskazania prawdziwych bohaterów i zdrajców – powiedział dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Historyk odniósł się w ten sposób do zapowiedzi szefa MON-u Antoniego Macierewicza dotyczącego odebrania Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich.

Jednocześnie  – jak zaznacza dr Jerzy Bukowski – możliwie, że płk Ryszard Kukliński na mocy tego samego postanowienia zostanie pośmiertnie podniesiony do rangi generalskiej.

Jestem bardzo usatysfakcjonowany i wdzięczny ministrowi Macierewiczowi, dlatego że Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie od wielu lat – jeszcze za życia obu generałów – postulowało o zdegradowanie ich, symetrycznie w stosunku do awansowania i nadanie Orderu Orła Białego dla płk Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo się cieszę, że wreszcie będziemy mogli mówić: gen. Ryszard Kukliński, szer. Wojciech Jaruzelski, szer. Czesław Kiszczak – podkreśla dr Jerzy Bukowski.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o powszechnym obowiązku obrony, żołnierz traci stopień wojskowy w trzech wypadkach: w razie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, odmowy złożenia przysięgi wojskowej lub uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego karę pozbawienia praw publicznych albo degradacji.

 

RIRM

drukuj