Dokumenty okrucieństwa NKWD i UB

IPN otrzymał 49 cennych meldunków, rozkazów i raportów sporządzonych przez dowódców Białostockiego Okręgu Armii Krajowej.

Dokumenty pochodzą z lat 1943- 45, a zostały odnalezione podczas remontu plebanii w parafii Poryte koło Łomży- ujawnił Nasz Dziennik. Większość historycznych meldunków podpisał komendant białostockiego Okręgu ZWZ – AK płk Władysław Liniarski ps. „Mścisław”.  Meldunki adresowane były do rządu polskiego w Londynie oraz do wodza naczelnego Tadeusza Bora- Komorowskiego.

Najcenniejsze z nich to dwa rozkazy z datą 4 i 12 maja 1945 r. w całości pisane ręcznie. Ich unikatowość polega na tym, że większość dokumentów spisywana była w formie maszynopisu.

Dokumentacja zawiera opis bestialstwa NKWD i UB na zajętych przez siły sowieckie wschodnich ziemiach RP. Historycy IPN potwierdzili oryginalność całej odnalezionej dokumentacji przez proboszcza parafii  w Porytem ks. Jana Domińskiego.

Wśród dokumentów są również meldunki dotyczące akcji zbrojnych, jakie podziemie niepodległościowe przeprowadziło na terenie całego ówczesnego województwa białostockiego.

drukuj