fot. https://twitter.com/JakubKoper

Dobiegło końca 11. Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Idee – Człowiek – Filozofia”

Dobiegło końca 11. Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Idee – Człowiek – Filozofia”. W tym roku naukowe spotkanie w Starym Sączu odbywało się pod hasłem „Dialog jako otwarcie na prawdę”.

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe zgromadziło prelegentów z różnych dziedzin nauki, m.in. teologii, filozofii, antropologii czy nauk biologicznych. Podczas sześciu dni seminarium wygłoszono w sumie 54 wykłady. Skupiały się one na tematyce dialogu.

– Dialog międzypokoleniowy, dialog w rodzinie, dialog w polityce, w gospodarce. Przecież dialog jest na różnych etapach. Bez dialogu nie dotrzemy do prawdy. Dialog powoduje, że ścierają się poglądy i szukamy razem prawdy, a to jest główny cel tych seminariów – powiedział Bogdan Jamiński, organizator wydarzenia.

11. Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe przebiegało pod hasłem „Dialog jako otwarcie naprawdę”.

– Poszukiwanie prawdy jest czymś fundamentalnym, ponieważ nasza wolność opiera się na prawdziwym poznaniu. Jeśli nie wiem, jaka jest prawda, to cóż ja mogę zrobić. Nie jestem dość skuteczny w swoim działaniu. Muszę liczyć się z prawdą o różnych rzeczach i przedmiotach, żeby móc realizować swoje cele – zwrócił uwagę prof. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

O. prof. Paweł Mazanka CSsR poruszył temat, który skupił się wokół ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jako człowieka dialogu. Jak mówił, wiele osób wskazuje na nieugiętą postawę Prymasa Tysiąclecia.

– Gdy wczytamy się w liczne zapiski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jawi nam się on jako człowiek ogromnego dialogu, delikatności w rozmowie. To zauważają również przedstawiciele władzy ludowej. Skąd te siły do dialogu? Dialog księdza Kardynała wypływał przede wszystkim z dialogu z Trójcą Świętą – zaznaczył o. prof. Paweł Mazanka CSsR, kierownik Katedry Metafizyki na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prelegenci poruszyli również tematy takie jak: „Uniwersytet katolicki miejscem dialogu wiary (teologii) i rozumu (nauki). Koncepcja św. Jana Pawła II”, „Dialog kościoła katolickiego z islamem. Aspekty filozoficzne” czy „Przejawy dialogu religijnego w Polsce międzywojennej”.

Więcej informacji można znaleźć [tutaj].

TV Trwam News

drukuj