Debata PiS w Warszawie

Potrzebna jest dziś odnowa polskich przedsiębiorstw – akcentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak mówił „impulsem do zmian może być m.in. podwyższenie płac”.

Były premier bierze udział w debacie „Praca i płaca, państwo i rynek”, zorganizowanej przez PiS przy okazji organizowanych w Warszawie protestów związków zawodowych. W tym kontekście Jarosław Kaczyński podkreślał, że protesty te odnoszą się „do różnych kwestii, nie tylko spraw płacowych, ale z pewnością płaca jest centrum tego wszystkiego, co dzisiaj budzi sprzeciw”.

– Płaca zarówno, jeżeli chodzi o jej wysokość, jak i  zasady, na których jest wypłacana – mówię tutaj o odchodzeniu od prawa pracy i narastaniu zjawiska, które ma charakter swoistej cywilizacyjnej regresji, tzn. powrotu do prawa cywilnego, jako prawa regulującego stosunki pracy. Musimy się nad tym zastanowić, także dlatego, że sprawa płac, sprawa sytuacji pracowników jest b. ściśle związana z inną ogromnie istotną kwestią, mianowicie z kwestią tempa i charakteru rozwoju naszego kraju – zaznaczył  były premier.

„Unowocześnienie polskiej gospodarki (…) nie może dokonać się inaczej niż poprzez unowocześnienie przedsiębiorstw” – stwierdził prezes PiS.

Jednocześnie dodał, że pracownicy są obecnie eksploatowani – „jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, a także przez inne przedsięwzięcia związane z tym, by wynagrodzenie było płacone nie w pełni”.

– ta sytuacja z całą pewnością jest dzisiaj na tyle często występująca, by mówić o rozwiązaniach które są antyrozwojowe, w tym sensie, że zniechęcają do podejmowania wysiłków innowacyjnych, zmierzających do poprawy pracy przedsiębiorstw i w kwestiach organizacyjnych i stosowanych technologii – zauważył prezes Kaczyński.

„Nie będziemy się rozwijać szybko, w sposób, który pozwoli nam zająć właściwe miejsce w Europie, jeśli nie przełamiemy tego zjawiska, jeśli nie będziemy mieli do czynienia z odnową polskich przedsiębiorstw” – zaznaczył były premier. Ponadto stwierdził, że Polsce potrzebny jest proces racjonalizacji przedsiębiorstw  działających na rynku.

RIRM

drukuj