Cykl spotkań z bł. ks. Stefanem Frelichowskim – symbolem męczeństwa polskich kapłanów i Kościoła II wojny światowej

„Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Cichy święty, harcerz i kapłan za drutami niemieckich obozów koncentracyjnych” – pod takim hasłem w województwie kujawsko-pomorskim trwa cykl spotkań poświęconych postaci Błogosławionego Kapłana. To symbol męczeństwa polskich kapłanów i Kościoła katolickiego, tak bardzo znienawidzonych i eksterminowanych podczas II wojny światowej – wskazał dr Robert Zadura, historyk prowadzący prelekcje o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim.

Dramat wojny i ogromnych zniszczeń, których doświadczyła nasza Ojczyzna jest ukazywany przez dr. Roberta Zadurę w pryzmacie życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – męczennika niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych. Spotkania organizowane są w ramach przypadających w tym roku 20. rocznicy beatyfikacji Kapłana i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– Bł. ks. Frelichowski jest symbolem męczeństwa polskich kapłanów i Kościoła Katolickiego, tak bardzo znienawidzonych i eksterminowanych podczas ostatniej wojny. Heroiczny przykład życia bł. Wicka oraz niezwykła postawa Jego służby dla drugiego człowieka sprawia, iż temat ten staje się nam bardzo bliski i skłania nas do szczególnej pamięci za wszystkie ofiary II wojny światowej – wskazał dr Robert Zadura w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Prelekcje są dynamiczne i multimedialne, przedstawiają wiele niepublikowanych dotąd zdjęć oraz krótkich fragmentów filmów. Dr Robert Zadura zajmuje się tą tematyką od 2004 roku. Prowadzi spotkania o bł. ks. Stefanie Frelichowskim nie tylko w dużych miastach Polski czy Europy, ale także w małych miejscowościach naszego regionu, będących – jak przyznaje – bezcennymi perłami romańskiej lub gotyckiej architektury sakralnej.

Terminy i miejsca najbliższych spotkań:

22 sierpniaRogóźno, parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, godz. 18:00.

23 sierpnia Płużnica, parafia pw. św. Małgorzaty, godz. 18:00.

24 sierpniaŁopatki, parafia pw. św. Marii Magdaleny, godz. 15:00.

24 sierpniaGrudziądz, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, godz. 18:00.

25 sierpnia – Grudziądz parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, po każdej Mszy św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00 oraz 18.00.

26 sierpnia – Sumowo, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej i Św. Jana Pawła II, godz. 16.00.

26 sierpnia – Pokrzydowo, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, godz. 18.00.

27 sierpnia – Brodnica, klasztor oo. Franciszkanów, godz. 9.00.

28 sierpnia – Błędowo, parafia pw. Świętego Michała Archanioła, godz. 16.00.

28 sierpnia – Ryńsk, parafia pw. Świętego Wawrzyńca, godz. 18.00.

30 sierpnia – Srebrniki, parafia pw. Matki Bożej Śnieżnej, godz. 15.30.

30 sierpnia – Lipnica, parafia pw. Świętego Michała Archanioła, godz. 19.00

31 sierpnia – Grudziądz, parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, godz. 18.30.

1 września – Grudziądz:

  • kaplica sióstr elżbietanek, godz. 7.30, 8.00.
  • kaplica w Wielkich Lniskach, godz. 9.00, 10.30, 12.00, 12.00.
  • parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, godz. 18.30.

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży, w młodości był harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego i członkiem Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie pełnił posługę duszpasterską m.in. w Wejherowie i Toruniu.

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo 11 września 1939 r. oraz ponownie  18 października 1939, gdy znalazł się wśród około 700 zatrzymanych osób, które osadzono w toruńskim Forcie VII. Następnie był więziony w obozach koncentracyjnych w Stutthofie oraz Sachsenhausen. W połowie grudnia 1940 wszystkich księży z Sachsenhausen wywieziono do obozu w Dachau, które stanowiło główne skupisko duchowieństwa z całej Europy, szczególnie z Polski. Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal posługę kapłańską. Organizował wspólne modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze św. i rozdzielał Komunię Świętą.

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został włączony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Torunia 7 czerwca 1999 roku. 22 lutego 2003 roku bł. ks. Stefan został ogłoszony patronem polskich harcerzy.

***

Św. Jan Paweł II o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim 7 czerwca 1999 r. w Toruniu:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Godność tego imienia <<błogosławiony>> słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Ten toruński kapłan, który pełnił pasterską posługę przez niespełna osiem lat, dał czytelne świadectwo swego oddania Bogu i ludziom. Żyjąc Bogiem, od pierwszych lat kapłaństwa wszedł z bogactwem swojego kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam, gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosował metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest życie dać dla ich ocalenia (por. J 10, 1–21). Jako kapłan zawsze miał świadomość, że jest świadkiem Wielkiej Sprawy, a równocześnie z głęboką pokorą służył ludziom. Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji”.

Monika Bilska/RIRM

drukuj