COP24: Przedstawiciele 45 państw przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji 

W Katowicach trwa szczyt klimatyczny. Drugi dzień konferencji poświęcony jest m.in. elektromobilności. Zgromadzeni szefowie państw i rządów przyjęli deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji.

Premier Mateusz Morawiecki przekonywał dziś w Katowicach, że nasz kraj w ostatnim ćwierćwieczu dokonał ogromnych osiągnięć w zakresie efektywności energetycznej.

– Świadczą o tym osiągnięte przez nas efekty w zakresie redukcji emisji, zwłaszcza zwiększanie lesistości kraju, a także wspieranie procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych. W tym kontekście chcę też wspomnieć o naszych osiągnięciach związanych z redukcją emisji CO2 w kontekście protokołu z Kioto (…). Redukcja emisji dwutlenku węgla jest zobowiązaniem globalnym, szczególnie wobec tych największych. Inaczej starania mniejszych partnerów i mniejszych państw nie będą miały realnego znaczenia. To, że tylu nas tutaj przyjechało – świadczy o randze problemu. To problem globalny, ale musimy go rozwiązywać również lokalnie, biorąc pod uwagę różne punkty startu różnych gospodarek i różnych państw. Globalna gospodarka tworzy wyzwania, które wymagają globalnych rozwiązań – wskazał szef rządu polskiego.

Polska jest też liderem w redukcji emisji CO2 – mówił dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Obniżenie ponad 30 proc. ilości CO2 emitowanego w Polsce Od 1990 roku jest olbrzymim osiągnięciem. Notuje nas w czołówce państw. Robimy wszystko, żeby tak zorganizować naszą przyszłość, aby zoptymalizować koszty i żeby było nas stać na modernizację energetyki oraz by modernizacja energetyki przebiegała w taki sposób, żeby zapewnić obywatelom komfort dostarczania energii elektrycznej. Musimy podołać potrzebie wzrostu ilości energii elektrycznej dla Polski do 2030 r. w przedziale 23-25 proc. To olbrzymie wyzwanie – to o 1/4 energii więcej – podkreślił minister.

Drugiego dnia szczytu Polska prezentuje swoje dokonania w dziedzinie elektromobilności. W Katowicach zaprezentowana zostanie dziś polsko-brytyjska inicjatywa ws. promocji nisko- i bezemisyjnego transportu. Jej celem jest stworzenie sieci współpracy miast, regionów, państw, a także organizacji pozarządowych w dziedzinie elektromobilności.

TV Trwam News/RIRM

drukuj