fot. twitter.com

CBA zgłasza do prokuratury nieprawidłowości w poznańskim Muzeum Narodowym

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez wicedyrektora poznańskiego Muzeum Narodowego i jednego z pracowników. CBA wykryło, że prawdopodobnie doprowadzono do 2 mln zł strat w muzeum.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę po analizie przedkontrolnej w muzeum.

„Zawiadomienie, to jeden z jej wyników” – powiedział naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.

Zaznaczył, że działania funkcjonariuszy wydziału postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury Biura trwały od listopada zeszłego roku do połowy września.

Rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu Aleksandra Sobocińska poinformowała, że działania CBA w Muzeum trwały od sierpnia 2018 do końca maja 2019.

„Dotyczyły one wyposażenia ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muzeum udzieliło CBA odpowiedzi na wszystkie zadane pytania” – zapewniła.

Dodała, że „o dalszych działaniach CBA nie poinformowało Muzeum”.

CBA analizowało jak poznańskie muzeum przygotowało i przeprowadziło zamówienie na dostawę gablot i mebli do swojego oddziału – Muzeum Sztuk Użytkowych. Funkcjonariusze badali też inne zamówienie o podobnym zakresie – dotyczące wykonania i zainstalowania gablot ekspozycyjnych, gablot zawierających multimedia dla MSU.

Według analizujących dokumenty funkcjonariuszy przy zamówieniu doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców. Śledczy uważają, że w końcowym protokole poświadczono nieprawdę, tj. potwierdzono odbiór całego przedmiotu zamówienia publicznego mimo niewykonania go w całości. Przez to Muzeum Narodowe w Poznaniu miało stracić ponad 2 mln zł przez nienaliczenie kary umownej, przysługującej za nieterminowe wykonanie zamówienia. Skrócony został też okres gwarancji.

Brodowski powiedział, że 7 listopada CBA na podstawie analizy przedkontrolnej skierowało do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zastępcę dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Miał on – zdaniem CBA – nadużyć swoich uprawnień i przyczynić się do wyrządzenia muzeum szkody majątkowej wielkich rozmiarów.

Zawiadomienie dotyczy też jednego z pracowników Muzeum Sztuk Użytkowych – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, który poświadczył nieprawdę w dokumentach przetargowych – wyjaśnił naczelnik w rozmowie z PAP.

PAP

drukuj