Caritas zaprosiło dzieci na Koncert Mikołajkowy

ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się wielokulturowy Koncert Mikołajkowy przygotowany przez studentów Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku we współpracy z Caritas i Eleos. W koncercie weźmie udział ponad 320 dzieci z różnych środowisk: najmłodszych podopiecznych Caritas i Eleos, dzieci z Kościoła Chrześcijan Baptystów, a także dzieci uchodźców.

Tegoroczny koncert nosi nazwę: „Różnorodność muzyki wielokulturowego Podlasia”. Motywem przewodnim koncertu będzie bal na dworze Jana Klemensa Branickiego, podczas którego dzieci, poprzez piosenki, tańce i wiersze, zapoznają się z kulturą mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region (mniejszości: ukraińska, białoruska, rosyjska, żydowska, tatarska, litewska, romska). Impreza została przygotowana przez Adrianę Bielecką, która w formie koncertu charytatywnego zaprezentuje swoją pracę dyplomową. „Naszym marzeniem jest, aby wszystkie narody żyły w przyjaźni i pokoju” – tak o przesłaniu koncertu mówi jego autorka.

Podczas magicznej podróży wielokulturowej dzieci usłyszą zarówno utwory klasyczne, jak i folkowe, którymi inspirowali się wielcy twórcy. Na zakończenie balu u hetmana Branickiego wszyscy razem zatańczą poloneza na scenie. Nie zabraknie też spotkania ze św. Mikołajem, który przy pomocy wolontariuszy (uczestnicy Wolontariatu Europejskiego – EVS) rozda świąteczne paczki.

RIRM/ caritas.pl

drukuj