fot. arch.

Bydgoszcz: wojewoda stwierdził nieważność uchwały radnych ws. in vitro

Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, stwierdził dziś nieważność uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro w latach 2017-2020”. Uznał, że uchwała „w sposób istotny naruszyła prawo”.

Rada Miasta uchwałę przyjęła 29 marca stosunkiem głosów 15:12; „za” głosowali radni koalicji PO-PSL, a przeciwni byli radni PiS.

Wnioskodawcą programu, przewidującego dofinansowanie zabiegów in vitro, był mieszkaniec miasta, poseł Michał Stasiński (wówczas Nowoczesna, obecnie klub PO), a dokument poparł podpisami wymagany tysiąc mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą program miałby być realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał, że przyjęty uchwałą program został opracowany przez partię Nowoczesna wraz ekspertami, a organy gminy w tym nie uczestniczyły. Jego zdaniem z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wynika, że opracowanie programu polityki zdrowotnej jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym wojewoda napisał, że „należy podać w wątpliwość możliwość scedowania zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia, jakim jest opracowanie programu polityki zdrowotnej, na podmiot zewnętrzny”.

Wojewoda wyraził też zastrzeżenia do legalności wprowadzenia autopoprawek do programu po zaopiniowaniu go przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 4 stycznia 2017 r. Zostały one złożone: 22 marca 2017 r. i na sesji 29 marca 2017 r.

Podniósł również, że program zaopiniowany przez Agencję i przyjęty przez radnych to w istocie dwa różne dokumenty. Do zaopiniowania przekazano program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019”, a uchwalono program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2017-2020”.

Wydanie rozstrzygnięcia poprzedziło wystąpienie do przewodniczącego Rady Miasta o przedstawienie dokumentów związanych ze sprawą i jego odniesienie się do zarzutów. Część wyjaśnień przewodniczącego została przyjęta przez wojewodę.

Na wydane rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego.

PAP/RIRM

drukuj